Błędy popełniane przez wierzycieli

Problemy związane z windykacją dotyczą coraz większej ilości zarówno przedsiębiorców, jak i kontrahentów. Ci pierwsi starają się zazwyczaj radzić w jakikolwiek sposób z tymi problemami. Stronią w tym od angażowania prawników oraz sądu. Nie zawsze rozwiązanie to jest skuteczne. Warto wówczas wiedzieć, jakie błędy najczęściej popełniane są przy odzyskiwaniu należności.

Źle skonstruowana umowa

Za podstawę w zapewnieniu sobie gwarancji bezpieczeństwa przy transakcjach z kontrahentem, klientem uchodzi prawidłowo sporządzona umowa. Musi ona wówczas jasno określać wszelkie obowiązki, ale i prawa obu stron. W ten sposób interesy wierzyciela są bardzo dobrze zabezpieczone.

Zanik czujności

Wierzyciele bardzo często zaprzestają monitorować aktualną sytuację dłużnika. Jest to bardzo niekorzystne działanie, ponieważ sytuacja dłużnika może się radykalnie zmienić i to w najmniej oczekiwanym momencie. Co więcej, ten nie musi o tym informować wierzyciela. W sytuacji zauważenia pierwszych symptomów zmian, należy natychmiastowo reagować. Co więcej, nie należy zaprzestawać na określeniu przyczyn, lecz starać się o usunięcie ich.

Niewiedza na temat dłużnika

Bardzo złym doradcą w przypadku finansów oraz różnego rodzaju transakcji jest intuicja oraz przesadne wierzenie dłużnikowi. Posiadanie wszechstronnej wiedzy na jego temat może ustrzec wierzyciela przed wieloma kłopotami i nieprzyjemnymi konsekwencjami.

Wewnętrzna polityka windykacyjna

Wszelkimi płatnościami, ale i zaległościach z nimi związanymi zajmuje się głównie dział finansów każdej firmy, czy przedsiębiorstwa. Mimo, że pracownicy powinni przejawiać określone zdolności i umiejętności, to mimo to, w rzeczywistości niestety nie są w stanie przeprowadzić umiejętnego procesu odzyskiwania należności. Co więcej, bardzo dokuczliwą przeszkodą są pozytywne relacje pomiędzy stronami. Mimo, że w innych okolicznościach przejawiają same plusy, to w tym przypadku jest zupełnie odwrotnie.

Zaniechanie utrzymania kontaktu

Pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem cały czas powinien pozostawać kontakt. Również w przypadku pojawienia się pierwszych oznak z problemami związanymi z zaprzestaniem spłaty zobowiązania, wierzyciel powinien natychmiast skontaktować się z dłużnikiem, celem wyjaśnienia wszelkich kwestii. Nie warto opierać się na przekonaniu, że dłużnik opamięta się i zacznie płacić poszczególne raty zobowiązania.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments