Co warto wiedzieć o windykacji bezpośredniej?

Bardzo często zdarza się, że zarówno wysyłanie listów i powiadomień oraz wykonywanie telefonów do dłużnika nie przynosi jakichkolwiek skutków. Jeśli ten nadal nie spłaca zaległości, należy przejść do bardziej radykalnych działań. W polubownym załatwieniu sprawy jest jeszcze jedna możliwość. Mowa tutaj o działaniu profesjonalnego, terenowego windykatora.

Bezpośrednia windykacja nie jest nastawiona na zastraszenie dłużnika. Chodzi tutaj bardziej o ocenienie przez windykatora celowości działań egzekucyjnych wykonywanych przez komornika. Bardzo ważne jest to, by obu stronom zależało na wyszukaniu polubownego, ugodowego rozwiązania.

Aby podjąć jakiekolwiek negocjacje z dłużnikiem, konieczne jest posiadanie odpowiedniej techniki, argumentów oraz doświadczenia. Mimo, że wierzycielami są niekiedy osoby osoby zajmujące się na co dzień finansami oraz prawem, to nie zawsze są w stanie podjąć się takiego zadania. Co więcej, jedną z bardzo często występujących przeszkód są relacje przyjacielskie pomiędzy pracownikami stron. Jest to czynnik silnie utrudniający efektowne egzekwowanie należności.

Coraz to częściej, koniecznością staje się sięgnięcie po windykację bezpośrednią. Umożliwia ona brak poczucia porażki oraz uniknięcie poniesienia dodatkowych kosztów, które wbrew pozorom wcale nie są takie niskie. Jest to także przeciwdziałanie samowoli danego dłużnika. Warto wiedzieć, że dochodzenie należności najlepiej powierzyć doświadczonej firmie windykacyjnej, w szczególności wtedy, gdy postępowanie sądowe okazuje się bardzo kosztowne.

W przypadku windykacji bezpośredniej, windykatorzy usiłują zdobyć informacje, które pozwalają na skuteczne skontaktowanie się z dłużnikiem. Zależy im wówczas na takich danych jak: miejsce zamieszkania oraz pracy dłużnika. W swoich kompetencjach posiadają również odbywanie wizyt, a także przeprowadzenie wywiadów środowiskowych. W ten sposób można ustalić sytuację rodzinną, majątkową, a nawet osobistą dłużnika. Bez nich nie można określić warunków, które służą spłacie zadłużenia. Windykator może odwiedzić go w miejscu zamieszkania, celem osobistej dostarczenia wezwania, gdyż na te listowne nie odpowiedział. Co więcej, jeśli posiada stosowne upoważnienie, może również pobierać wpłaty bezpośrednie od dłużnika. Co za tym idzie – może domagać się wpłaty.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments