Czy można zastraszyć dłużnika podczas odzyskiwania długu?

Skuteczny windykator to przede wszystkim taki, który szybko i z powodzeniem odzyskuje należności. Koniecznością jest jednak pamiętanie, że nie może on powoływać się na zastraszanie. Wówczas naraża siebie, ale i wierzyciela na odpowiedzialność karną. Działanie takie jest bardzo nieprofesjonalne, lecz w emocjach może ponieść każdego. Stąd ważne jest by windykator był doświadczony, opanowany, a przede wszystkim profesjonalny.

Warto wiedzieć, że dłużnik może bronić się zarówno przed siłowymi, jak i agresywnymi metodami, które mają za cel odzyskanie pieniędzy. Ma on prawo do zawiadomienia o tym prokuratora nawet wówczas, kiedy zalega ze spłatą należności. Dla wierzyciela ważną informacją jest to, że sąd może go uznać za współsprawcę, bądź też pomocnika. Jest to zasadne ponieważ ten wie o metodach, jakie stosuje windykator przy ściąganiu należności. Może równie dobrze nabierać podejrzeń, bądź wręcz odwrotnie faktycznie namawiać windykatora do złych czynów, które nie są zgodne z prawem polskim.

Ponadto, windykator nie może żądać od dłużnika wyjawienia majątku. Jedynie wierzyciel może do tego doprowadzić poprzez wniosek złożony do stosownego sądu. Ponadto, windykator nie może zajmować wyposażenia domu, w roli komornika, czy straszyć i nękać telefonicznie dłużnika, bądź jego bliskich.

Rzeczywistą egzekucję zadłużenia z danego majątku dłużnika może prowadzić tylko i wyłącznie komornik. Co więcej dzieje się to na podstawie tytułu wykonawczego. Nie do przyjęcia jest także zastraszanie dłużnika na różne sposoby. Również podawanie błędnych danych do jego świadomości jest zabronione.

Windykator nie ma również prawa do ściągania należności zaległych dłużnika od jego małżonka, czy też bliskich krewnych. Warto wiedzieć, że takich kompetencji nie ma nawet komornik, więc windykator nie powinien nawet uciekać się do takich czynów.

Karze podlega również windykator, który grozi i oszukuje dłużnikowi, wmawiając mu, że zostanie wpisany do rejestrów dłużników i to w oparciu o znacznie większe długi. Wierzyciel musi podawać faktyczne dane oraz potwierdzać je. W razie spłaty zobowiązań przez dłużnika, musi zaktualizować dane w przeciągu 14 dni. Jeśli tego nie zrobi kara grzywny może sięgnąć nawet 30 tysięcy złotych. Kara ta również obejmuje osoby, które dopuściły się umieszczenia w rejestrze fałszywych informacji.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments