Czym jest monitoring płatności w windykacji?

Aby zapewnić sobie zabezpieczenie interesów, a co za tym idzie utrzymanie płynności finansowej, warto posiadać co najmniej podstawową wiedzę na temat wielkości wpływów oraz skali zaległości. Nic jednak nie zastąpi systematycznego monitoringu płatności, który uchodzi za jedno z najlepszych rozwiązań.

Zarówno kontrolowanie wpłaty od dnia przypadającego na wystawienie faktury, aż do dnia zapłaty, jak i weryfikacja wszelkich przyszłych kontrahentów pod kątem rzetelności płatniczej może zapewnić zniwelowanie zatorów płatniczych. Działania, które związane są z monitorowaniem płatności podzielić można niejako na dwa etapy. Pierwszy sprowadza się do obserwacji przed upływem terminu płatności. Z kolei drugi to etap po upływie terminu płatności.

W przypadku pierwszym, warto posłużyć się prowadzeniem wykazu wieku należności. Pokazuje on obrazowo wszystkie zebrane płatności. To z kolei pozwala na pogrupowanie ich według okresu przeterminowania. Działanie to jasno nakreśla zwyczaje kontrahentów. Oni sami mogą sobie z tego nie zdawać sprawy, jak czytelnie postępują. Pamiętać należy przy tym, że im szybciej dojdzie do działania windykacyjnego, tym szansa odzyskania należności diametralnie się zwiększa. Stąd pojawiła się tendencja do informowania kontrahenta o terminie zapłaty za faktury jeszcze 2, a nawet 3 dni przed ich terminem ich upływu płatności.

W przypadku działań monitorujących płatności już po upływie terminu płatności sprowadzają się do zdyscyplinowania dłużnika do już natychmiastowej zapłaty. Wówczas stosuje się tak zwaną windykację polubowną. Przypadają na nią działania takie jak: wykonywanie telefonów oraz wysyłania wezwań do zapłaty, czy też e-maili. Windykator musi pamiętać, że postępowanie z dłużnikiem zawsze musi być konsekwentne i stanowcze.

Bardzo ważne jest również zadbanie o uzupełnienie monitoringu należności. Najlepsze do tego są działania prewencyjne. Przede wszystkim chodzi tutaj o sprawdzanie wiarygodności kontrahentów oraz zawieranie umów, które ułatwiają odzyskanie należności. Narzędzie monitoringu to przede wszystkim bardzo skuteczne i elastyczne narzędzie przewidywania sytuacji, które zaliczyć można do kryzysowych. Warto je użytkować, ale pamiętać należy, aby robić to starannie i systematycznie, gdyż równie dobrze może stać się zgubnym działaniem.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments