Czym jest windykacja listowna i monity?

Decydując się na egzekucję należności, należy wykonać szereg różnorodnych kroków, które następują jeden po drugim. Pierwszy to skierowanie bezpośrednio do dłużnika monitu. Stąd nieodzowna jest wiedza na temat monitów oraz wszelkich procedur im towarzyszących.

Sam monit to pisemne ponaglenie, bądź też przypomnienie klientowi, że już upłynął termin wypełnienia zaległego zobowiązania. Zastosowanie tej metody jest bardzo korzystne w przypadku chęci wypracowania u partnerów biznesowych skutecznej dyscypliny w płatnościach. Efekty wysłanych już monitów zależne są od kilku czynników. Wśród nich jest między innymi historia dłużnika, konkretnej branży, ale również wysokości należności.

Warto wiedzieć, że w przypadku banków, windykacja listowna jest stosunkowo kosztowną działalnością. Koszta za nią ponosi dłużnik, przez co jest niejako zmuszony do natychmiastowej reakcji. W regulaminach oraz tabelach opłat i prowizji wskazane zawsze są również koszta związane z umową oraz ponagleniami. Wówczas jedno upomnienie to koszt rzędu kilkudziesięciu złotych. Pierwsze jest zazwyczaj wystawiane nie szybciej niż po 7 dniach od powstania zadłużenia, ale nie później niż po 20 dniach. Co więcej, żeby sprawa została oddana do sądu, koniecznością jest kilkukrotne powtórzenie ponagleń listownych.

Jeśli chodzi o firmy, to windykacja listowna powinna być bardzo skrupulatnie przemyślana. Koniecznością jest sprawdzenie poprawności ponaglenia oraz wysłanie go listem poleconym. Jest to jednocześnie bardzo solidna dokumentacja, którą z powodzeniem można przedłożyć w etapie sądowym.

Windykacja listowna ma za zadanie poinformowanie dłużnika, przypomnienie mu o istniejącej zaległości oraz o terminie jej zapłaty. Formułując tego typu dokument, należy uwzględnić wiele informacji. Wśród nich widnieją:

  • dane osobowe dłużnika;
  • numer umowy, bądź sprawy;
  • data przypadająca na zawarcie umowy;
  • kwotę zadłużenia, która narosła do dnia sporządzania wniosku;
  • wskazanie dokładnego terminu zapłaty;
  • zapowiedź dalszej sankcji w przypadku braku regulacji należności.

Bardzo ważne jest również to, by w przypadku zmiany adresu zamieszkania informować o wszystkim stosowne instytucje oraz bank. W przypadku drugiego, wysłanego listu poleconego, niezależnie od tego, czy został odebrany i przeczytany, jest uznawany w świetle prawa jako dostarczony. Innymi słowy, każde postanowienie nabiera mocy prawnej, niekiedy nawet bez wiedzy dłużnika.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments