Dłużnik nie płaci? Wykorzystaj ulgę w VAT

Płynność finansowa staje się coraz rzadziej występującym zjawiskiem. Brak funduszy na koncie, tożsame jest z niemożnością uregulowania zobowiązań z wierzycielem. Przepisy prawa uwzględniły tą sytuację, dzięki czemu ten ostatni może doczekać się spłacenia części należności.

Korzystna zmiana ustawy

Ogólny kryzys sprzyja ulgom rekompensującym złe długi. Zmiany w ustawie o VAT pobudziły ją do działania. Już po 180 dniach po zakończeniu terminu płatności danej faktury, wierzytelność nabiera mocy prawnej. Wówczas, podatnik uzyskuje całkowite prawo wobec korekty podatku z tytułu dostawy danego świadczenia usług, bądź konkretnych towarów.

Rozwiązanie to sprzyja przede wszystkim podatnikom. Mają możliwość wyegzekwowania należności, do których mają pełnię praw. Korekta uchroni ich przed poniesieniem kosztów, na które naraził ich nieuczciwy dłużnik.

Zawiłość korekcji VAT

W przypadku korzystania z ulgi związanej z VAT, warto pamiętać, że nie każdy ma do niego prawa. Nie możne ona mieć miejsca, gdy dłużnik aktualnie znajduje się w sytuacji likwidacji, bądź postępowania upadłościowego. Te ostatnie jasno stwierdza, że występuje typowa nieosiągalność, którą chroni ustawa o VAT. Ponadto dłużnikiem musi być podatnik VAT czynny – na przykład osoba fizyczna. Warto również pilnować terminowości. Podatnik może ubiegać się o korektę VAT, tylko i wyłącznie w ciągu maksymalnie dwóch lat. Po tym czasie prawo do ulgi wygasa.

Konieczność stanowi również zawiadomienie dłużnika o zamierzeniu wystąpienia z wnioskiem, celem skorygowania podatku. Jeśli dany dłużnik wciąż nie ureguluje należności, podatnik z powodzeniem może skorzystać z należnej mu ulgi. Warunkiem jednak jest udokumentowanie potwierdzenia odbioru przez dłużnika zawiadomienia. Jeśli podatnik nie będzie go posiadał, nie będzie mógł potwierdzić faktu powiadomienia dłużnika o zamiarze skorygowania VAT. Innymi słowy, może mieć znaczne problemy z możliwością doprowadzenia korekty do końca.

Potwierdzenie odbioru zawiadomienia przez dłużnika, tożsame jest z koniecznością uregulowania należności w przeciągu dwóch tygodni. Dalsza bierność względem płatności prowadzi do pomniejszenia naliczonego podatku. W przypadku jego braku, dłużnikowi automatycznie powiększy się podatek należny.

Ulga VAT w praktyce

Brak uregulowania zobowiązania w ciągu 180 dni, pozwala podatnikowi na zawiadomienie dłużnika o chęci skorygowania podatku należnego. Działanie to ma na celu zmotywowanie go, by w terminie kolejnych 14 dni dokonał należnej płatności. Potwierdzenie odbioru zawiadomienia, bez spłaty długu, świadczy o możliwości skorygowania przez podatnika danego VAT. Z kolei spłata zadłużenia po ostatnim, dwutygodniowym terminie warunkuje kolejne korekty VAT.

Reasumując, w pierwszym etapie musi dojść do tak zwanego uprawdopodobnienia nieosiągalności danej wierzytelności. Wówczas może dość do stosownego zawiadomienia dłużnika o przyszłościowej korekcie VAT. Potwierdzenie odbioru oraz brak zapłaty wiąże się z rzeczywistą korektą podatku należnego.

Fot. quinn.anya/cc – www.flickr.com

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments