Dobrowolny wybór komornika – czy to jest możliwe?

Zarówno wyroki sądowe, jak i inne różnorodne orzeczenia Sądu egzekwowane są zawsze przez komorników sądowych. Mowa tutaj o tych, którzy działają przy danym sądzie rejonowym. Z kolei wspomniane orzeczenia to na przykład: ugody, postanowienia, nakazy zapłaty. Wiedza na ten temat jest dość istotna, tym bardziej w przypadku wierzycieli, gdyż w niektórych przypadkach możliwe jest samodzielne dokonanie wyboru samego komornika.

Istotny jest fakt, że dobór komornika poparty jest przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. To właśnie one nakreślają między innymi to, który komornik jest właściwy do prowadzenia danej egzekucji. Jest to bardzo ważne, gdyż majątek dłużnika składa się z różnorodnych składników.

Nieuchronne jest to, że określoną egzekucję z majątku dłużnika, prowadzi komornik należący do kancelarii, która znajduje się na danym terytorium, miejscu zamieszkania. Zaliczyć do tych egzekucji można na przykład: ruchomości, świadczenia emerytalno – rentowne, czy wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Określenie komornika jest tożsame tym samym z zasięgiem terytorialnym sądu, przy którym akurat działa komornik.

Mimo tych wszystkich informacji i zapisów, warto wiedzieć, że od kilku lat funkcjonuje możliwość dobrowolnego wyboru komornika. Nie są tutaj wówczas ważne przepisy, które niejako narzucają takiego, a nie innego pracownika. Innymi słowy, do dłużnika zamieszkałego na przykład w Warszawie, wierzyciel może skierować wniosek egzekucyjny do komornika, który zamieszkuje chociażby Sopot. Działanie to jest pełnoprawne, więc ten ostatni musi przyjąć to zadanie i prowadzić daną egzekucję.

W powyższej sytuacji istotne jest to, by wierzyciel umieścił we wniosku odpowiednie oświadczenie. Zawierać ono musi informacje dotyczące możliwości skorzystania z prawa do indywidualnego wyboru komornika.

Jeśli zaistnieje sytuacja, w której zaległość egzekucji przekracza sześć miesięcy, wybrany komornik nie może przyjąć prowadzenia tej sprawy. Wówczas dzięki postanowieniu może odmówić wszczęcia egzekucji.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których wierzyciel jest pozbawiony prawa wyboru własnego komornika. Jedną z takich sytuacji jest egzekucja względem nieruchomości, czy też egzekucji opartej na bardziej rozległe przepisy. Niemniej jednak takie zajęcie nie jest często stosowane.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments