Egzekucja długów, a informacje o stanie majątkowym dłużnika

Odzyskiwanie długów jest niezwykle trudnym zadaniem. Nawet jeżeli wszczęte jest już postępowanie egzekucyjne w stosunku do niego, nie ma absolutnie żadnej gwaranci zwrotu wierzytelności. W procesie odzyskiwania długów bardzo istotną kwestią jest złożenie wniosku o rozpoczęcie egzekucji. Posiadanie tytułu egzekucyjnego jest w tym przypadku nieodzowne. Wszelkie działania komornicze bowiem, mogą być zainicjowane dopiero wtedy, gdy te czynności zostaną dopełnione.

Tytuł egzekucyjny to nic innego jak zatwierdzenie naszych żądań. Muszą być w nim zawarte takie informacje jak: komornik, do którego kierowane jest wszczęcie egzekucji, a także wszelkie dane wierzyciela i dłużnika, oraz ewentualnie numer konta bankowego wierzyciela, na który na wpłynąć żądana należność. Ponadto tytuł egzekucyjny musi zawierać wymagania wobec dłużnika.

Bardzo istotna kwestią jest również przedłożenie tych elementów wchodzących w skład majątku dłużnika, których egzekucja ma dotyczyć. Dodatkowym asem w rękawie będzie tutaj znajomość stanu posiadania swojego dłużnika. Mogą to być informacje dotyczące chociażby posiadanych przez niego nieruchomości, bądź też rachunków oszczędnościowych.

W przypadku tym zachodzi niezwykle ważna zależność pomiędzy ilością danych dotyczących majątku dłużnika, a prawdopodobieństwem odzyskania długu. Im więcej danych zostanie dostarczone, tym większa możliwość odzyskania wierzytelności. Oczywiście tego rodzaju zadnia może wykonać komornik osobiście, jednakże tego rodzaju usługi nie są bezpłatne. Należy pamiętać o tym, ze bez zgłoszenia sprawy, komornik nie podejmie samodzielnych działań.

Fot. Images_of_Money/cc – www.flickr.com

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments