Egzekwowanie alimentów od dłużnika przebywającego za granicą

W świetle prawa, oboje rodziców zobowiązanych jest do ponoszenia kosztów utrzymania swoich dzieci w równym stopniu. Coraz częściej zdarza się, że jedno z rodziców nie wywiązuje się z tego zadania. Nie rzadko nawet zasądzenie alimentów nie skutkuje. Co zrobić, gdy rodzic, który nie płaci alimentów przebywa za granicą?

Umowy międzynarodowe umożliwiają odzyskanie alimentów nawet wtedy, kiedy rodzic wyjechał poza granice kraju, w którym przebywa dziecko. Największym wsparciem wówczas są: Rozporządzenie Rady, będące tak zwanym Pierwszym Rozporządzeniem Brukselskim oraz Konwencja Nowojorska z 1956 roku.

Warto wiedzieć, że umowy te różnią się zasadniczo procedurą, która stosowana jest względem egzekwowania alimentów. Pamiętać należy, że osoba, która ubiega się o odzyskanie należności, koniecznie musi posiadać w Polsce wyrok prawomocny, który zasądza alimenty.

Pierwszym ze sposobów na egzekucję alimentów jest posiłkowani się Konwencją Nowojorską. Podpisało ją więcej niż 57 państw. Procedura ta polega na zwróceniu się z wnioskiem do stosownego sądu okręgowego osoby upoważnionej, bądź jej ustawowego przedstawiciela, którym jest rodzic. Bardzo ważne jest to, aby z ów wnioskiem przedłożyć również:

  • odpis wyroku, który zasądza alimenty celem obrotu zagranicznego;
  • odpis aktu urodzenia dziecka;
  • stosowne zaświadczenie dziecka ze szkoły do której uczęszcza;
  • pełnomocnictwo dla organu będącego prowadzić egzekucję alimentów.

Przekazaniem stosownych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji celem pozyskania alimentów do sądu usytuowanego w kraju dłużnika alimentacyjnego zajmuje się krajowy sąd. Warto wiedzieć, że zarówno wydanie, jak i złożenie wniosku jest całkowicie bezpłatne. Płatne z kolei jest wydanie odpisu wyroku, a także aktu urodzenia dziecka, czy też notarialne potwierdzenie stosownego podpisu na pełnomocnictwie.

Ponadto, istnieje także możliwość dochodzenia alimentów, która wynika z rozporządzenia UE. Osoba posiadająca wyrok z krajów członkowskich, z powodzeniem może ubiegać się o bezpośrednią egzekucję z kraju, w którym aktualnie znajduje się nie płacący alimentów rodzic. Procedura ta jest trudniejsza od poprzedniej, ponieważ osoba starająca się o alimenty musi samodzielnie się o nie ubiegać. Koniecznością jest złożenie wniosku w okręgu sądu należącego do terenu, w którym przebywa dłużnik, ale i podać adres doręczeń. Biegły musi przetłumaczyć między innymi odpis wyroku polskiego oraz aktów urodzenia dziecka.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments