Egzekwowanie należności od wspólników

Jeżeli od chwili wykreślenia z rejestru nie upłynął jeszcze pełen rok kalendarzowy, w przypadku spółki jawnej, wierzyciel może żądać upadłości byłego wspólnika. Każdy ze wspólników spółki jawnej, za ogół zobowiązań spółki, odpowiada bez wyjątków, całym majątkiem, Wierzyciel może domagać się egzekucji z jego majątku, jeżeli jest ona niemożliwa do przeprowadzenia z majątku spółki. Powództwo przeciwko niemu może wnieść nawet zanim egzekucja z majątku spółki okaże się nieskuteczna.

Każdy ze wspólników spółki jawnej odpowiada za zobowiązania spółki swoim majątkiem w całości. Mimo iż nie jest on traktowany jak przedsiębiorca (przedsiębiorcą w tej sytuacji jest spółka jawna), także można żądać jego upadłości. Nie ma znaczenia data, od której dana osoba przestała być fizycznie wspólnikiem, a jedynie dzień wypisania z rejestru. Upadłość spółki następuje po zakończeniu postępowania upadłościowego, z rejestry natomiast jest ona wykreślana na wniosek syndyka.

Likwidatorami spółki mogą zostać także sami wspólnicy. Jednakże funkcję ta mogą objąć tylko niektóre osoby. Oczywiście po złożeniu właściwego wniosku, sąd może likwidatora odwołać. Podobnie wygląda sprawa w przypadku jednomyślności wspólników. Po ogłoszeniu upadłości, wszelkie zobowiązania spółki są regulowane z jej majątku. Jeżeli po tych czynnościach zostanie jeszcze jakaś jego część, zostaje ona przekazana na inne cele (jak chociażby zobowiązania sporne), a także po odpowiednich ustaleniach, przechodzi na rzecz wspólników.

Jeśli natomiast majątek spółki jest zbyt mały na spłatę wszystkich zobowiązań, brakujące środki są dzielone pomiędzy wspólników w myśl postanowień umowy. Gdy natomiast umowy nie sporządzono, proporcjonalnie do uczestnictwa wspólników w stracie. Gdyby zaś któryś ze wspólników był niewypłacalny, jego zobowiązanie dzieli się pomiędzy pozostałych uczestników spółki.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments