Internet bezcenną bronią w ściganiu dłużników

Dochodzenie swoich praw na drodze sądowej może być bardzo kosztowne, jednakże można się zwrócić do specjalnej firmy, zajmującej się windykacją online. Z prawnego punktu widzenia nie ma żadnych przeciwwskazań do dochodzenia należności za pomocą internetu.

Formalności w tym przypadku są bardzo zminimalizowane. Wystarczy zarejestrować się na odpowiedniej stronie internetowej, uzupełnić wymagane dane dotyczące zarówno dłużnika, jak i zadłużenia. Następnie system prześle dłużnikowi wezwanie do zapłaty za pomocą wiadomości SMS oraz poczty e-mail. Dodatkową zaletą systemu jest stworzenie nawet specjalnego pliku, w którym zgromadzone są wszystkie informacje, które z powodzeniem można potem wykorzystać w e-sądzie.

Windykacja internetowa jest możliwa dzięki nowelizacji ustawy, która nakładała na wierzyciela obowiązek przedstawienia dowodu doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty. Ponadto prawo nie wyznacza dróg, którymi owo pismo powinno być dostarczone. Należy jednak pamiętać o tym, że jeżeli dłużnik wcześniej nie otrzymał sposobności zaspokojenia roszczenia z własnej woli, może on domagać się obciążenia wierzyciela kosztami postępowania sądowego.

Warto jednakże pamiętać, że sądy do kwestii doręczania wezwania do zapłaty, podchodzą bardzo indywidualnie i czasem mogą nie uznać tego rodzaju zabiegów. Bez wątpienia jednak przy niewielkich rozmiarach długu, tego rodzaju rozwiązanie jest idealne. Mimo, że do przekazywania pisma tego rodzaju w wersji elektronicznej, podchodzi się obecnie z pewną rezerwą, rola internetu chociażby w zakresie komunikacji z dłużnikiem jest nieoceniona.

Fot. Don Hankins/cc – www.flickr.com

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments