Jak przebiega windykacja leasingu?

Czas na windykacje przedmiotu leasingu. Kto może odzyskać przedmiot oddany w leasing? Co grozi za naruszenie zapisów w umowie? Regulowanie należności z firmą windykacyjną. Skuteczna windykacja samochodu leasingowanego. Prawa i obowiązki windykowanego leasingobiorcy.

Przeciętny konsument szuka możliwie najkorzystniejszych rozwiązań na finansowanie własnych potrzeb. Nie rzadko staje przed koniecznością zakupu nowego sprzętu do biura, pojazdu mechanicznego do własnego gospodarstwa, czy samochodu dostawczego do firmy. W takich wypadkach najczęściej sięgają nie po kredyt bankowy, lecz po leasing. To właśnie on stał się bardziej ekonomiczną i praktyczną formą tego pierwszego.

Przebieg działań związanych z windykacją nieuczciwego leasingobiorcy

Faktem jest, że nawiązanie współpracy z bankiem, czy też firmą leasingową wiąże się z nadzieją na lepszy być. Niestety przeciwności losu niezależne od człowieka niekiedy sprawiają, że leasingobiorca zaprzestaje spłacać raty leasingu. Wówczas koniecznością jest między innymi podjęcie działań windykacyjnych. Aby jednak do tego doszło musi przejść cały proces począwszy od opóźnienia w spłacie przez wypowiedzenie leasingu, aż w końcu windykację i oddanie sprawy do sądu celem wszczęcia egzekucji komorniczej.

Jak wygląda windykacja leasingu?

Jak już zostało wspomniane, zanim dojdzie do faktycznej windykacji, najpierw musi zajść wypowiedzenie umowy leasingu. Jest to możliwe, gdyż w umowie leasingu jasno zapisane jest, że w przypadku nieterminowego regulowania należności leasingodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy leasingu.

W przypadku dalszego nie spłacania należności, leasingobiorca może oczekiwać wezwania do wydania dobra leasingu. Jako, że te czynności są już znacznie bardziej zaangażowane, w tym celu nie rzadko powoływany jest pełnomocnik z kancelarii, czy windykator z profesjonalnej firmy. Warto wówczas pamiętać, że kosztami zostaje obciążony nierzetelny leasingobiorca.

W przypadku braku reakcji na miękką windykację, koniecznością staje się przejście do bardziej radykalnych działań. Mowa tutaj między innymi o oddaniu sprawy do stosownego sądu. Wówczas ten nadaje tytuł uprawniający do wszczęcia egzekucji. Ponadto, jako, że przedmiot leasingu należy do leasingodawcy, z powodzeniem może wystąpić do właściwych organów celem zawiadomienia o przestępstwie przywłaszczenia.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments