Jak przedsiębiorcy mogą walczyć z opóźnieniami w płatnościach?

Wielu przedsiębiorców ma duże kłopoty z terminowym opłacaniem faktur przez kontrahentów. Przyczyny takich sytuacji są różne: począwszy od nieuczciwości odbiorców, przez ich słabą płynność finansową, aż do całkowitego bankructwa kontrahenta. Bez względu na powód opóźnień w płatnościach faktur, nieterminowość może skutkować tym, że firma stanie na skraju bankructwa. Warto więc pamiętać, że przedsiębiorcy mają prawo dochodzić swoich należności na drodze windykacji. Jest to szczególnie ważne, gdyż statystyki pokazują, że jedynie 15-20% płatności w Polsce jest regulowanych w terminie.

Nie czekaj biernie

Eksperci podkreślają, że przedsiębiorcy posiadający przeterminowane płatności, nie powinni biernie czekać na ich zapłatę. Taka postawa sprawia, że wierzyciele nie spieszą się z uregulowaniem faktur, gdyż sądzą, że nie czekają ich z tego tytułu żadne konsekwencje.

Już sama rozmowa z dłużnikiem może sprawić, że należność zostanie uregulowana. Może bowiem okazać się, że kontrahent zapomniał o fakturze i gdy mu o niej przypomnimy, zostanie ona pokryta praktycznie natychmiast.

Windykacja miękka

Nie wszyscy dłużnicy spłacają zobowiązania po rozmowie z wierzycielem. W takiej sytuacji z pomocą może przyjść tzw. miękka windykacja, czyli działania mające w łagodny sposób przypomnieć dłużnikowi o konsekwencjach niespłacenia wierzytelności (jest to np. wysyłanie wezwań do zapłaty z informacją o możliwym dodaniu kontrahenta do rejestru dłużników). Wezwania takie można pobrać z Internetu ze strony Biura Informacji Gospodarczej. Przedsiębiorcy na ogół kierują większość pism do dłużników samodzielnie, jednak mogą to zrobić również za pośrednictwem biura, z którym mają podpisaną umowę.

W większości przypadków (około 70%) wykorzystanie miękkiej windykacji wystarczy, by zobowiązanie zostało spłacone. Dzieje się tak dlatego, że po 30 dniach od wysłania wezwania do zapłaty, dłużnik, który nadal będzie uchylał się od spłaty wierzytelności, zostanie wpisany do rejestru BIG. Wpis taki może znacznie utrudnić mu wzięcie kredytu w banku czy współpracę z innymi kontrahentami. Trzeba jednak podkreślić, że informacje o zadłużeniu mogą zostać przekazane jedynie, gdy są one przeterminowane od co najmniej 60 dni i gdy wynoszą minimum 500 zł. Ponadto miękka windykacja wpływa najlepiej na przedsiębiorców, których zadłużenie powstało niedawno i jeśli wynika ono ze słabej polityki finansowej kontrahenta.

Windykacja twarda

Są jednak przypadki, w których windykacja miękka nie wystarcza, by odzyskać należność. Należy wtedy sięgnąć po bardziej zdecydowane środki – skierować sprawę na drogę sądową i egzekucyjną lub przekazać ją do profesjonalnej firmy windykacyjnej. Krok ten stosuje się przede wszystkim wobec kontrahentów, którzy od długiego czasu uchylają się od regulowania należności lub gdy nie chcą oni podjąć żadnych negocjacji, gdyż wierzą, że są bezkarni.

Trzeba jednak pamiętać, że po odzyskaniu wierzytelności na drodze windykacji twardej, współpraca z danym kontrahentem raczej nie będzie już możliwa. Ponadto działania na drodze sądowej i egzekucyjnej wiążą się z wyższymi kosztami niż w przypadku działań windykacji miękkiej, ale należy podkreślić, że wierzyciel ma prawo dochodzić zaspokojenia należności również w ten sposób.

Certyfikaty BIG

Przedsiębiorcy nie powinni także zapominać, że jeśli są dobrymi płatnikami, mają prawo do promowania swojej postawy. Mogą to zrobić dzięki Certyfikatom BIG. Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo przyznawany jest przez BIG InfoMonitor i daje on pewność, że dany kontrahent do tej pory rzetelnie spłacał swoje zobowiązania i że można mu zaufać w przyszłości.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments