Jak skutecznie egzekwować długi

Mimo, że wierzyciel posiada różnorodne sposoby odzyskiwania należności od dłużnika, nie zapewniają mu one stu procentowego sukcesu. Podczas tak zwanego zatoru płatniczego, wierzyciel musi zdecydować się na szybkie, stanowcze działania. Istotne jest nie tylko zbieranie potwierdzeń długów, ale i odbioru usług, towarów, czy w końcu pisemnych harmonogramów.

W dalszej kolejności wierzyciel może dochodzić swoich należności. Najprostszą metodą jest wpisanie dłużnika do jednego z biur informacji gospodarczych. Jako, że jest to tak zwana miękka windykacja, wierzyciel, którzy jest przedsiębiorcą, nie musi starać się o wyrok sądu pozwalający umieścić dane dłużnika w stosownej bazie BIG. Koniecznością jednak jest spełnienie kilku warunków.

Spełnienie warunków

Wpisu może dokonać wyłącznie osoba, która ma z danym biurem podpisaną umowę. Co więcej, dłużnikiem musi być osoba fizyczna, która zalega z kwotą przekraczającą 200 złotych. Jeśli dłużnikiem jest przedsiębiorca, kwota ta wzrasta do 500 złotych. Ponadto, opóźnienie w danej spłacie musi być większe, aniżeli 60 dni. Ostatnim warunkiem jest powiadomienie dłużnika o zamiarze dokonania wpisu w danym Biurze Informacji Gospodarczej.

Możliwości egzekwowania należności

Wiele osób uważa, że wpisanie dłużnika do stosownego rejestru wywiera niejako presję w jego kierunku. Dłużnik przez te działanie może mieć problemy z zaciągnięciem kredytu, ale i innych kontraktów.

Jako, że sam wpis do rejestru dłużników nie jest tożsamy z dochodzeniem zapłaty, wierzyciel musi począć kolejne kroki. Wszelkie rozwiązania w tym kierunku wiążą się z koniecznością poniesienia kosztów. Pierwsza z metod to samodzielne dochodzenie zapłaty. Możliwe jest wysyłanie wezwań. W przypadku braku skuteczności monitów, konieczny jest proces sądowy. Wiąże się to kosztem wadium, ale i wypłaceniem honorarium dla prawnika. W przypadku niewielkich kwot do odzyskania, metoda ta nie powinna mieć miejsca, z racji na wysoki stopień kosztów.

Zazwyczaj, wierzyciele przekazują sprawę stosownej firmie. Firmy windykacyjne mają zdecydowanie większe możliwości w zakresie odzyskania pieniędzy. Koszta, jakie w tej metodzie ponosi wierzyciel sprowadzają się do prowizji. Niemniej jednak nie musi zajmować się wszelkimi formalno prawnymi procedurami. Mimo, że metoda ta jest bardziej profesjonalna od osobistych działań, to nie daje gwarancji uregulowania należności. Pamiętać należy, że im wierzyciel dłużej zwleka, tym coraz niższa jest szansa na uzyskanie zapłaty.

Możliwa jest również trzecia metoda, którą jest sprzedaż wierzytelności. To najlepsze rozwiązanie dla osób chcących uzyskać chociażby część z należnych pieniędzy. Ma to go uchronić przed stratą płynności finansowej. W przypadku braku posiadania przez dłużnika stosownego majątku, kupiec nie dokona zakupu wierzytelności. W przypadku bankructwa, dług staje się słabej jakości. Ponadto nie może dojść do przedawnienia, więc nie ma większego zainteresowania wysoko przeterminowanymi długami.

Dobrze sporządzona umowa

W celu zwiększenia szans odzyskania długu, warto zadbać o stosowne zapisy w umowie. Wpływają one na motywację danego kontrahenta, a tym samym przyspieszy proces regulowania należności. Mogą również pomóc firmie windykacyjnej, która będzie egzekwowała te kwoty od dłużnika.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments