Jak wpisać dłużnika do BIG?

Aby wierzyciel miał możliwość wpisania dłużnika do BIG, spełnione muszą być określone warunki. Najważniejszym jest zaleganie z zapłatą przez okres 2 miesięcy. Ponadto wezwanie do zapłaty musiało byś wysłane przynajmniej 30 dni wcześniej.

Biuro Informacji Gospodarczej gromadzi informacje o klientach, aby je następnie dalej przekazywać. Wszelkie dane dotyczące płatniczej wiarygodności konsumenta mogą napłynąć z każdego rodzaju instytucji, będącego członkiem np.: EFTA, UE, Konfederacji Szwajcarskiej. Aby jakiekolwiek dane ujrzały światło dzienne, sam konsument musi wyrazić na to zgodę. Jednak do rejestru można przekazać dane, w myśl ustawy odnośnie udostępniania danych gospodarczych a także ich wymianie, tj. po upływie ustawowych 60 dni zalegania z regulacją należności, a także wysokości długu w kwocie 200 złotych minimum.

Nieco inaczej wygląda kwestia wpisywanie do rejestru przedsiębiorcy. O ile czas zalegania z zapłatą jest taki sam, to już minimalna kwota zadłużenia musi wynosić minimum 500 złotych. Oczywiście w tym przypadku także obowiązuje uprzednie doręczenie wezwania do zapłaty. Konkretnymi informacjami jakie wierzyciel podaje do rejestru są: kwota i waluta zobowiązania, a także jego tytuł prawny, data pojawienia się zaległości oraz data wezwania do zapłaty, dane dotyczące postępowań związanych z zobowiązaniem, a także zaprzeczanie przez dłużnika istniejącym zobowiązaniom.

Ponadto wezwanie do zapłaty musi zawierać informację o zamiarze umieszczenia dłużnika w BIG, a także notatkę o zbyciu wierzytelności. Sama zaś informacja odnośnie konsumenta nie wywiązującego się z zobowiązań zawiera jego dane osobowe, adres zamieszkania, PESEL bądź numer dowodu osobistego. W momencie prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez dłużnika niezbędne są takie dane jak: nazwa firmy, REGON, NIP, oznaczenie odpowiedniego organu rejestrowego (w przypadku obcokrajowca) lub też ewidencyjnego, oraz dane personalne pełnomocników. Istotne jest także określenie rodzaju działalności gospodarczej.

Zasadniczo w przypadku osób fizycznych warto w procesie odzyskiwania wierzytelności, sięgnąć po pomoc niewielkich kancelarii prawnych lub też firm świadczących usługi windykacyjne. Duże przedsiębiorstwa tego rodzaju zazwyczaj zajmują się wyłącznie obsługą firm. Zarówno prawnicy, jak i windykatorzy działając na etapie przedsądowym, przeprowadzają negocjacje, dążące do odzyskania należności. Mogą oni również pełniąc funkcję pełnomocnika, złożyć odpowiedni wniosek do sądu, a także nabywając tytuł wykonawczy, pomagać podczas przeprowadzania działań komorniczych.

Kto może zgłosić swojego dłużnika do rejestru?

Dłużnicy bardzo często odmawiają jakiejkolwiek współpracy ze swoimi wierzycielami. Bardzo dobrym posunięciem w takiej sytuacji może być groźba wpisania nierzetelnego dłużnika do rejestru BIG. Jest to bardzo skuteczny czynnik motywujący zarówno dla banków, firm windykacyjnych, jak również osób fizycznych będących wierzycielami. Zgłoszeniem nie wywiązujących się z obowiązani dłużników może zając się każda poszkodowana osoba fizyczna, firma windykacyjna, lub też wynajęty prawnik.

Konsument, będący jednocześnie wierzycielem, ma prawo zgłoszenia dłużnika do rejestru BIK, kiedy spełnione są określone warunki. Najważniejszym jest zaleganie ze spłatą długu przez okres minimalny 2 miesięcy. Dodatkowo niezbędny jest potwierdzający wymagalność roszczeń wyrok sądowy. Niezwykle istotny jest także odpowiednio wcześnie dostarczone dłużnikowi wezwanie do zapłaty. Jest to zazwyczaj okres 2 tygodni. Wezwanie do zapłaty musi także zawierać informację na temat zamiaru wpisania dłużnika do rejestru. Aby być całkowicie pewnym, że pismo owo dotrze na czas, najlepiej wysłać je przesyłką kurierską, wysłać zawierającym potwierdzenie listem poleconym, lub też dostarczyć je osobiście.

Zgodnie z opinią firm windykacyjnych, już samo zagrożenie dłużnika, wpisaniem go rejestru BIG, bardzo skutecznie wpływa na odzyskiwanie należności. Jest to jeden z najbardziej efektywnych sposobów, ponieważ większość osób postrzega tego rodzaju działanie, jak bardzo poważną sankcję. Ponad 80 procent osób zalegających z wierzytelnościami, postawionych w takiej sytuacji, bardzo szybko oddaje dług.

Fot. Victor1558/cc – ww.flickr.com

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments