Jak wybrać odpowiedniego komornika?

Głównym celem komornika jest oczywiście egzekwowanie długów. Aby działanie to mogło być skutecznie wykonywane, powołują się na różnego rodzaju narzędzia i sposoby. Co więcej, ich działanie opiera się na jasno wytyczonych rewirach komorniczych. Tu pojawia się pytanie, czy wierzyciel może wybrać dowolnego komornika, który na przykład nie podlega pod dany teren?

Sam rewir to nic innego jak, określona jednostka terytorialna. To właśnie na jej terenie dany komornik ma uprawnienia władcze. Na jednym rewirze może działać jeden, ale i kilku komorników. Decyzję o tym podejmuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Przed tym jednak musi uwzględnić czynniki różnego rodzaju. Zaliczyć tutaj można między innymi: stan zaległości spraw, strukturę oraz liczbę ludności oraz wielość przedsiębiorstw na danym rewirze.

W przypadku egzekucji z nieruchomości nie ma możliwości wyboru komornika. Może być ona przeprowadzana tylko i wyłącznie przez komornika sądu, w okręgu którego dana nieruchomość jest położona. Co więcej, jeśli nieruchomość znajduje się na terenie kilku okręgów, to wierzyciel ma pełne prawo do wyboru komornika.

W przypadku egzekucji z nieruchomości, czy też ze spraw objętych specjalnymi przepisami prawa wierzyciel nie może wybrać komornika. Jednak we wszystkich pozostałych sprawach ma wolną rękę. Dotyczy to wszystkich komorników, którzy działają na terytorium Polski. Pamiętać jednak trzeba, że zaległości w rewirze określonego komornika nie mogą przekroczyć sześciu miesięcy. Jest to warunek niepodważalny. Co ciekawe, jeśli już dojdzie do wyboru komornika, ten nie może odmówić prowadzeni egzekucji, czy innych czynności komorniczych. Musi on również powiadomić właściwego sprawie komornika, że ten przejmuje sprawę, gdyż został do tego powołany przez wierzyciela.

Aby komornik mógł rozpocząć swoje czynności musi otrzymać odpowiedni wniosek. Nie dochodzi zawieranie umów pomiędzy komornikiem a wierzycielem. Innymi słowy stosunek, jaki łączy obie strony ma charakter publicznoprawny. Właściwy komornik zapewnia prawidłowe wykonanie wyroków wydanych przez sąd, stąd działa w imieniu państwa. W przypadku podjęcia pracy na nie swoim rewirze, komornik nakłada koszta między innymi związane z dojazdem na wierzyciela. Ten musi je ponieść, pomimo że niekiedy jest zwolniony z kosztów sądowych.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments