Jak zabezpieczyć wierzytelność?

Zdrowy rozsądek nakazuje zabezpieczanie dobra firmy. W związku z czym, we wszelkiego rodzaju umowach, zawieranych z kontrahentami, należy umieszczać odpowiednią klauzulę. Okaże się to nieocenioną pomocą, w sytuacji, kiedy nasz kontrahent posiada wiele zobowiązań.

Kwestie godne zapamiętania

Na każdym przedsiębiorcy ciąży niezwykle wiele zobowiązań, jak chociażby regulowanie składek wobec Urzędu Skarbowego, czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wobec tego warto poznać mechanizmy, pozwalające na odzyskanie środków od kontrahenta, w przypadku, gdy nie jesteśmy jego jedynym wierzycielem. Bardzo istotną rolę w tej kwestii odgrywają zabezpieczenia rzeczowe. Można do nich zaliczyć: hipotekę, zastaw rejestrowy, a także zastaw. Są one zdecydowanie najlepszymi środkami zabezpieczającymi, ponieważ najszybciej można wyegzekwować z nich zobowiązania, ponadto są one skuteczne wobec wszystkich.

Dodatkowo, w ramach pierwszeństwa zabezpieczenia, fundusze należne wierzycielowi, są mu zwracane w pierwszej kolejności. Zgodnie z podziałem na kategorie, prawo pierwszeństwa przysługuje należnościom z kategorii wcześniejszych. Istotną cechą zabezpieczeń rzeczowych jest to, że całościowo są zabezpieczane na rzecz wierzyciela, któremu przysługują jako zabezpieczenie.

Kiedy nasza wierzytelność nie zostanie zabezpieczona rzeczowo, wówczas, jeśli dłużnik będzie jeszcze posiadał jakikolwiek majątek, który wystarczy na pokrycie należnych nam zobowiązań, nasza wierzytelność będzie zaspokojona jako ostatnia. Dobrym posunięciem będzie, więc zatroszczenie się o najwyższą kolejność zaspokojenia wierzytelności.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments