Jak zmniejszyć ryzyko przeterminowania należności?

Aby istnieć na polskim rynku należy przejawiać wiele czynników. Przede wszystkim, należy posiadać dobry pomysł, pieniądze oraz pozyskać rzetelnych klientów. To właśnie oni przyczyniają się do tego, że zarówno banki, jak i firmy mogą się rozwijać i poszerzać swoją działalność. Klienci muszą być przede wszystkim dobrzy. W ich przypadku znaczy to tyle, że muszą wywiązywać się z warunków umowy oraz spłacać należności w terminie. Bardzo ważne jest więc znalezienie takich klientów, którzy nie stanowią ryzyka, czyli są uczciwymi kontrahentami.

Najlepszym sposobem na poznanie potencjalnego klienta jest przeanalizowanie dokumentów rejestrowych jego firmy. Możne ja zdobyć samodzielnie, jednak znacznie lepiej wygląda, gdy prosi się o nie kontrahenta. Jest to dla niego sygnał, że wierzyciel chce współpracować, przy jednocześnie poważnym podejściu do sprawy. Gdy już dojdzie do pozyskania ich, warto porównać dane na poszczególnych dokumentach. Istotne jest sprawdzenie szczegółowe daty, ponieważ większość dokumentów jest ważna tylko i wyłącznie przez jeden miesiąc.

Do źródeł wiedzy o klientach można zaliczyć między innymi:

  • dokumenty rejestrowe firmy;
  • informacje z wydziałów geodezji, bądź ksiąg wieczystych;
  • informacje z ZUS i US względem niezaleganiu podatkowemu;
  • referencje;
  • opinie banków, które prowadzą dane firmy;
  • dokumenty finansowe firmy.

Sprawdzając firmę w różnorodnych rejestrach, można dowiedzieć się między innymi tego, kto odpowiada za reprezentowanie jej, a także podpisywanie umów. Jest to bardzo ważne, ponieważ podpisanie umowy przez osobę nieupoważnioną automatycznie powoduje, że jest ona nieważna.

Z kolei ze wspomnianych ksiąg wieczystych można pozyskać na przykład informacje o tym, gdzie dana nieruchomość jest położona, a także kto jest jej faktycznym właścicielem. Co więcej, zawarte w niej jest również wiele wpisów, na przykład o prawach z własnością, czy użytkowania wieczystego. Widnieją również dane na temat ograniczeń i ciężarów w obciążeniu hipoteką.

Szczegółowa analiza chociażby powyższych wariantów pozwala nie tylko na to, by uchronić wierzyciela przed nieuczciwymi kontrahentami, ale także przed przeterminowaniem należności, które wiążą się z nie małą stratą nie dla samego konsumenta, ale już dla wierzyciela. Przemyślane działanie oraz wiedza to klucz do sukcesu w wielu przypadkach.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments