Jakie są najlepsze metody ściągania długów?

Istnieje wiele możliwości na to, by doszukać się informacji na temat dłużników. Dzięki temu powstają nowe sposoby na egzekwowanie zobowiązań. Wraz z rozwojem tej dziedziny, również dłużnicy znajdują nowe pomysły na to, by uchronić własne majątki przed stratą.

Zabezpieczenie własnego majątku przez dłużnika

Jednym z najczęściej spotykanych zabezpieczeń jest przekazanie majątku najbliższym. Wykonać to można w dwojaki sposób. Pierwszy pomysł to przekazanie majątku w oparciu o darowiznę. Inny to na przykład obciążenie go różnymi zobowiązaniami. Wówczas pierwszeństwo względem danej rzeczy mają wierzyciele rzeczowi, czyli na przykład banki, które udzieliły kredytu pod jej zastaw. Zwykły wierzyciel, czyli na przykład oszukana prywatna osoba nie ma szans, aby pozyskać jakikolwiek procent z owej rzeczy.

W celu ukrycia gotówki, dłużnik nierzadko zmienia własne konta bankowe. Jest to dla niego ważne, gdyż komornik wedle prawa może zająć nadwyżkę. W sytuacji zmiany numeru bankowego komornik zmuszony jest do ponownego rozpoczęcia procedury, mającej na celu ustalenie ilości posiadanych pieniędzy przez dłużnika. Zdarzają się przypadki, w których to dłużnicy zakładają konta bankowe na inne osoby. Ponadto komornik ma prawo do zajęcia pensji. Aby nie dopuścić do tego, dłużnik dochodzi z szefem do porozumienia, że będzie mu całą, bądź część pensji wypłacać „do ręki”. Coraz częściej pojawiają się pomysły, które były dotychczas niespotykane, na przykład fikcyjny rozwód. Wiadome jest, że dobro dziecka jest ważniejsze, wobec tego pierwszeństwo posiadają alimenty.

Specjalista ukrywający własne dobra

Z racji doświadczenia, biznesmeni posiadają bardziej zaawansowane sposoby na to, by uchronić możliwie największą część własnego majątku przed utratą. Najgłośniejszym sposobem są spółki z udziałami przepisanymi na członka własnej rodziny. Wówczas firma dobrze prosperuje, a zarządza nią nieformalnie dłużnik. To on czerpie także wszystkie dobra takie jak na przykład auto zakupione na spółkę. Specjaliści podejrzewają, że tą metodą może posługiwać się wiele osób. Jako, że można w łatwy sposób oszukać, to również dane umieszczane w Krajowym Rejestrze Sądowym są w różnym stopniu fikcyjne.

Zauważyć również można tendencję do transferu środków do konkretnych spółek. Zakładanie równoległych i celowych spółek oraz transfery pomiędzy nimi to kolejne możliwości. Dłużnicy nie stronią również od wynajmowania nieruchomości na bardzo długie okresy podmiotom, które nieoficjalnie są kontrolowane. Dłużnicy, którzy posiadają znaczne ilości gotówki, dokonują transferów pieniężnych poza granicę danego kraju. Tym samym kupują nieruchomości, a za oficjalnego właściciela figuruje spółka, która zarejestrowana została w innym kraju. Takie przypadki zdarzają się dość rzadko, a kwota zadłużenia tych dłużników opiewa w granicach kilkunastu milionów złotych.

Profesjonalne odzyskiwanie należności

Z roku na rok rośnie liczba dłużników. To z kolei prowadzi do konieczności powołania sztabu specjalistów w swoich dziedzinach. Przede wszystkim, angażowane w to działanie są firmy windykacyjne. Ich zadaniem, przede wszystkim jest ściąganie niezapłaconych rachunków codziennych, takich jak: telefon, prąd, pożyczki. Innymi słowy zajmują się długami masowymi.

Znaczną rolę odgrywają również komornicy. Ich ilość zdecydowanie wzrasta i aktualnie wynosi ponad jeden tysiąc. Ich zadanie rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy sąd wydał nakaz zapłaty wzbogacony o klauzulę wykonalności. Szacuje się, że w ciągu roku egzekucji komorniczych było około pięć milionów. Co więcej, ta tendencja nie maleje, a wręcz wzrasta. Znaczna część z nich dotyczyła świadczeń pieniężnych. Istotne jest również to, że na jedną zadłużoną osobę, przypada już nie jedna sprawa, a kilka. Komornicy mogą korzystać z bazy CEPIK oraz systemu Ognivo. Bardzo duże ograniczenie stanowi brak dostępu do elektronicznych ksiąg wieczystych. Znacznie wydłuża to czas poszukiwań majątku danego dłużnika. W przeciwieństwie do firmy windykacyjnej, komornik nie ma prawa odmówić udzielenia pomocy wierzycielowi. Niezależnie od przewidywanych efektów, ma przymus zajęcia się daną sprawą.

Coraz częściej można się również spotkać z powoływaniem detektywów. Ich zadanie sprowadza się do odkrycia źródła majątku w sprawach uważanych za najtrudniejsze. Sam wierzyciel ich usługi traktuje, jako ostateczność. Aby ich działanie było skuteczne, muszą doszukać się majątku, po czym złożyć tak zwaną skargę pauliańską. Dzięki niej wierzyciel ma prawo do unieważnienia czynności dłużnika. Niemniej jednak konieczne jest udokumentowanie, że celem dłużnika, było celowe pokrzywdzenie go.

Praca detektywów w tym zakresie opiera się głównie o śledzenie: dokumentacji spółek i danych z mass mediów oraz pracy w terenie. Pomocnym źródłem są informacje zaczerpnięte od znajomych i sąsiadów. Przy zbieraniu dokumentacji, robią szczegółowe zdjęcia majątku oraz wyceniają go. Czas, jaki potrzebny jest na wszystkie te działania oscyluje w granicach czterech tygodni. Ich zespół jest bardzo uniwersalny, gdyż składa się na niego pracownik urzędu skarbowego, ekonomista, były policjant oraz psycholog. Odpowiedni detektyw, powinien być specyficznie wyszkolony oraz przejawiać mocno rozwiniętą technikę manipulacji i perswazji.

Szczegółowy wywiad kluczem do sukcesu

Mimo, że nie ma stuprocentowej metody wyegzekwowania należności, warto sięgnąć wszystkich możliwych sposobów. Dużym zainteresowaniem cieszą się również wywiadownie zajmujące się analizą podmiotów gospodarczych. Sprawdzają między innymi takie dane jak wcześniejsza windykacja danej firmy, bądź to, czy nie został złożony wniosek upadłościowy. Korzystnymi danymi są również te dotyczące sposobu płatności aktualnych zobowiązań, czy wizerunek medialny danego przedsiębiorstwa.

Specjaliści zdradzają, że istnieje tendencja braku zaufania między poszczególnymi firmami. Jakiekolwiek informacje dotyczące kondycji firm finansowych posiadają tendencję spadkową. Co więcej, sami krytycznie podchodzą wobec zmiany w firmie na lepsze. Przewidują również problemy względem egzekwowania należności. Sam czas na spłacenie faktur znacznie się wydłuża.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments