Jakim rozwiązaniem są ulgi na złe długi dla przedsiębiorców?

Każdy podatnik, który spotkał się z sytuacją, kiedy to jego kontrahenci nie zapłacili za faktury dotyczące sprzedaży towaru bądź usług, mają sposobność wykorzystania ulg za złe długi. Warto jednak przyjrzeć się temu, jaki one mają wpływ na wysokość podatku dochodowego.

Taka ulga została zaprezentowana w ustawie o podatku od towarów i usług, w rozliczeniach podatku względem nieściągalnych wierzytelności. Tutaj pierwszy przepis zaznacza, że podatnik ma sposobność skorygowania podatku należnego z tytułu dostawy towarów, jak i świadczenia usług na terytorium danego kraju. Dotyczy to jednak tylko tych wierzytelności, których nieściągalność jest odpowiednio udowodniona. Sama korekta podatku jest jeszcze związana z uwzględnieniem części kwoty wierzytelności, która jest odpisana jako nieściągalna. Wierzytelność zostaje uznana za nieściągalną, jeśli jest udowodniona, a zarazem nie została ona uregulowana w okresie 180 dni, od terminu jej płatności, który znajduje się na fakturze bądź w umowie.

Takie ulgi za złe długi przysługują jednak w momencie spełnienia konkretnych wymagań.

Po pierwsze wierzytelności muszą być wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny.

Po drugie dostawa towaru czy świadczeń usług jest dokonywana na rzecz czynnego podatnika Vat, nie jest znajduje się w czasie postępowania upadłościowego, podczas likwidacji.

Po trzecie wierzytelności nie zostają zbyte.

Po czwarte wierzyciel oraz dłużnik w momencie dokonywania korekty zaliczają się do podatników zarejestrowanych jako Vatowcy czynni.

Po piąte wierzyciel musi zawiadomić dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego, a on przez okres 14 dni nadal nie decyduje się na uregulowanie należności.

Dzień dokonywania korekty powinien jeszcze uwzględniać fakt, że wierzycie, jak i dłużnik są zarejestrowani jako czynni podatnicy Vat. Takie podmioty nie powinny być w trakcie postępowania likwidacyjnego, ponieważ ulgi nie będą mogły zostać przyznane.

W momencie zbywania należności podatnik nie pozyskuje już prawa do skorzystania z ulgi za złe długi. Istotnym warunkiem skorzystania z takiej ulgi jest odpowiednie doręczenie zawiadomienia, związanego ze skorzystaniem z ulgi przez wierzyciela. Jeśli dłużnik nie chce odebrać takiego zawiadomienia, to ustawa dokładnie wskazuje, że podatnik ma sposobność skorygowania podatku należnego, kiedy to nieściągalność została udowodniona i spełnia określone warunki.

Zwracając uwagę na okres rozliczeniowy, który obejmowany jest przez korektę podatku należnego, to uwzględnia się termin upłynięcia umowy. Jest to czas, kiedy to wierzyciel pozyskał potwierdzenie odbioru przez dłużnika wyżej wskazanego zawiadomienia.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments