Kompendium wiedzy na temat windykacji sądowej

Wielu wierzycieli spotkało się z sytuacją, w której zarówno windykacja listowna, telefoniczna, czy terenowa nie przynoszą oczekiwanych skutków. W takim wypadku koniecznością staje się odzyskanie należności w oparciu o zdecydowanie radykalniejsze działania. Mowa tutaj o skierowaniu sprawy bezpośrednio do sądu.

W świecie finansów nie można liczyć na dobrą wolę i skrupuły. Realizując konsekwentnie wcześniejsze zapowiedzi, wierzyciele wręcz muszą sprowadzić sprawę do sądu. Dłużnik jest zobowiązany do spłacania swoich należności, niemniej jednak gdy nie wywiązuje się z tego, nie pozostawia wierzycielowi innego wyjścia. Nie może on sobie pozwolić na doprowadzenie do całkowitego przeterminowania należności, gdyż wówczas bardzo wiele straci. Może się to odbyć kosztem nie tylko płynności finansowej, ale i upadku przedsiębiorstwa.

W polskim prawie istnieje możliwość uzyskania nakazu zapłaty. Faktem jest, że postępowanie sądowe nie skutkuje automatycznym zwrotem gotówki, jednak przyczynia się do poruszenia tej sprawy i popchnięcia jej do przodu. Stwierdzona wówczas jest wymagalność wierzytelności oraz bezsporność. W jej wyniku możliwe jest przymusowe egzekwowanie danego roszczenia w oparciu o postępowanie egzekucyjne.

Ponadto, wszelkie czynności, które dokonywane są przed sądem przerywają bieg przedawnienia w określonej sprawie. Warto, więc wykorzystać tę możliwość w przypadku celowego odkładania spłaty zobowiązania przez dłużnika. Stanowi to bardzo dobre zabezpieczenie. Postępowanie nakazowe charakteryzuje się przyspieszeniem, ale i uproszczeniem procedury. Na specjalnym posiedzeniu niejawnym, sąd wydaje nakaz zapłaty. Co więcej, dłużnik nie jest obecny w postępowaniu. Mało tego, odbywa się to bez jego poinformowania.

Pozew w celu wydania nakazu zapłaty składa się w sądzie rejonowym lub też sądzie okręgowym. Jest to zależne od samej wartości przedmiotu sporu. W przypadku przekroczenia wartości 75 tysięcy złotych, pozew wnosi się do sądu okręgowego. Z koeli w sprawach gospodarczych granica wynosi 100 tysięcy złotych. W przypadku kwot niższych pozew składa się do sądu rejonowego. Ponadto, w przypadku wartości, która nie przekracza jednego tysiąca złotych, pozew należy sporządzić a specjalnym, urzędowym formularzu. Jest on dostępny w sądzie rejonowym w formie bezpłatnej.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments