Możliwości korzystania z danych dłużników

W związku z tym, że coraz częściej przedsiębiorstwa borykają się z problemami uzyskania świadczeń od swoich kontrahentów, wspierają się pomocą specjalnie do tego przygotowanych i wyspecjalizowanych firm. Jednym z pierwszych elementów tego typu współpracy jest przekazanie wszelkich niezbędnych informacji na temat dłużnika, aby skutecznie mogły być prowadzone procedury windykacji i odzyskiwania należności.

Formy zarządzania należnościami

Według fachowców istnieją dwie formy zarządzania należnościami przez firmy do tego wyspecjalizowane. Pierwsza polega na zarządzaniu długami na podstawie zlecenia pierwotnego wierzyciela. Druga forma, wchodząca bardziej w szczegóły, polega na przejęciu wszystkich praw i obowiązków wierzyciela, delegując na firmę windykacyjną wszelkie formy kontaktu z dłużnikami. Przekazywane dane muszą być w odpowiedni sposób przechowywane i zabezpieczane przez spółki występujące w imieniu wierzycieli.

Należy zaznaczyć, że administratorem wszystkich informacji o dłużnikach jest ciągle wierzyciel. Wszystkie dane mogą być wyłącznie wykorzystywane do w działaniach określonych w umowie pomiędzy wierzycielem a spółką. Po zamknięciu umowy i zakończeniu wszystkich działań dane są usuwane. Przepisy prawne regulują sposób i formę przekazania zobowiązań przez wierzyciela – może odbyć się to nawet bez wiedzy dłużnika. Nabywca wierzytelności zyskuje również wszelkie prawa do tej pory zagwarantowane wierzycielowi, np. może ubiegać się o zaległe odsetki, ustalać nowe terminy spłat zadłużenia itd. Spółka, która nabywa prawa do przeterminowanych zaległości i płatności, staje się od momentu nabycia (podpisania umowy)administratorem wszystkich danych dłużników.

Skupienie się na rzeczach istotnych

Do najważniejszych informacji, poza wysokością zobowiązania, należą: dane adresowe (ewentualnie teleadresowe), imię, nazwisko, nazwa firmy numer identyfikacji PESEL. Inne informacje są stricte związane ze zobowiązaniem, którego dotyczy umowa.

Jest możliwość również uzyskania przez nowego wierzyciela innych informacji tzw. danych wrażliwych. Są to informacje, które dotyczą poglądów politycznych, pochodzeniu rasowym/etnicznym, przynależności wyznaniowej, przekonań religijnych, nałogów, stanu zdrowia, przynależności partyjnej, kodu genetycznego, życia seksualnego itd. Przetwarzanie tego typu informacji jest zabronione (chyba że inaczej stanowią przepisy prawa – każdy przypadek jest inny). Podstawą do przetwarzania danych wrażliwych jest orzeczenie sądu – przed jego wydaniem nie można tego typu informacji ani ujawniać, ani przetwarzać. Należy podkreślić – wierzyciel musi dysponować orzeczeniem, które formułuje nakaz spłaty zadłużenia.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments