Na czym polega windykacja regresów?

Skuteczna windykacja regresów ubezpieczeniowych. Jak odzyskać należności z wypłaconego ubezpieczenia? Wyrównanie kosztów zapłaty z firmą ubezpieczeniową. Kto wypłaca zaległości ubezpieczeniowe? Czym jest windykacja regresów? Kto może podjąć się odzyskania należności z regresów?

W ostatnich latach wzrosło zapotrzebowanie na działania windykacyjne w każdej mierze. Wbrew pozorom dotyczy to również branży ubezpieczeniowej. Jako, że stało się to bardzo częstym zagadnieniem, doszło do usankcjonowania windykacji ubezpieczeń przez ustawodawcę. Przepisy wymieniają czynności ubezpieczeniowe, a w tym między innymi: wypłacenie odszkodowań, prowadzenie postępowań regresowych, czy windykacyjnych. Podkreślono jednocześnie ważność wierzytelności regresowych w świecie zakładów ubezpieczeniowych i windykacyjnych.

Warto wiedzieć czym dokładnie jest regres ubezpieczeniowy. Otóż, występuje on wówczas, gdy roszczenie przysługujące osobie, która została poszkodowana do tej osoby, która odpowiedzialna jest za szkody wyrządzone, przechodzą z chwilą wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego bezpośrednio na zakład ubezpieczeń, które stanowi jednocześnie uprawnienie względem zwrotu wypłaconej kwoty. Działanie to odbywa się z tytułu zawartej już umowy ubezpieczenia.

W przypadku regresu ubezpieczeniowego o dłużniki można mówić wówczas, kiedy osoba trzecia nie jest związana w przypadku przedmiotowym umowy ubezpieczenia. Ograniczenie powstałe zawiera się jednak względem między innymi osób współzamieszkujących oraz te, za które ponosi on odpowiedzialność. W takim przypadku ubezpieczający musiałby ponieść koszta z własnej ręki. Co więcej, sytuacja ta ma się inaczej w przypadku chociażby separacji, gdzie małżonkowie nie żyją już ze sobą.

Skuteczna windykacja regresu

Jako, że odzyskanie takich należności nie należy do czynności codziennych, zwykły ubezpieczyciel nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z tym. W takich przypadkach warto pokusić się o usługi sprawdzonej firmy windykacyjnej. Nie dość, że sprawa zostanie zakończona szybko to do tego bardzo pomyślnie. Wówczas nie trzeba martwić się o to, czy aby przypadkiem nie zostaną poniesione koszta dodatkowe, bez odzyskania należności, ponieważ bez doprowadzenia sprawy do skutku, osoby windykujące nie pobierają wynagrodzenia za swoje usługi.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments