Na czym skupia się windykacja miękka?

Czym jest miękka windykacja? Czy trzeba bać się windykacji miękkiej? Jak wierzyciel odzyskuje zaległe należności wierzyciela? Samodzielne podjęcie się windykacji. Regulowanie zadłużeń bez ingerencji sądu. Odzyskanie należności bez egzekucji komorniczej. Jak skutecznie nakłonić dłużnika do zwrócenia środków pieniężnych wierzycielowi?

Niewiele osób wie, że sama windykacja podzielona jest najczęściej na dwa rodzaje. Pierwszy to windykacja miękka, z kolei drugi sprowadza się już do zdecydowanie mocniejszych działań na drodze twardej windykacji. Warto wiedzieć na czym one polegają, szczególnie ta pierwsza, gdyż bardzo często zachodzi w dzisiejszych czasach.

Windykacja miękka nacechowana jest wysoką wyrozumiałością wobec dłużnika. Zakłada ona nawet do pewnego momentu, że zaprzestanie spłaty należności dzieje się nie z winy dłużnika. Wówczas nie dochodzi do podjęcia od razu radykalnych kroków. Mają one uchronić dobre imię dłużnika w społeczeństwie. Niestety okazuje się, że wiele osób z premedytacją nie dokonuje płatności. Wówczas należy nałożyć wyższe sankcje, aniżeli zwykłe rozmowy. Środki pieniężne, jakie zostały powierzone dłużnikowi, zgodnie z umową należy zwrócić wierzycielowi, w związku z czym warto, a wręcz trzeba się o nie ubiegać.

Windykacja miękka nastawiona jest na dojście do porozumienia stron. Bez większych, dodatkowych problemów, ma dzięki niej dojść do spłaty zaległego zobowiązania. To jednocześnie zaradczy środek przed sięgnięciem po ingerencję sądową. Wbrew panującym przekonaniom, że na dłużników należy od razu nakładać wysokie kary, windykacja miękka posiada ogromne zastosowanie. Co ciekawe, dzięki niej dochodzi do szybszej spłaty zobowiązania. Dla wielu osób wystarczającym jest poinformowanie dłużnika o fakcie, że zostanie wpisany do rejestru dłużników, gdyż stanowi bardzo motywujący czynnik.

Zaraz po kontaktach telefonicznych oraz wizytach domowych celem ustalenia przyczyn zaprzestania płatności, dochodzi do wysyłania monitów, czyli wezwań do zapłaty. Nie są one tanie, a koszta wliczane są w należną wierzycielowi sumę. W obu momentach dłużnikowi podawany jest kolejny – ostateczny termin spłaty zobowiązania. Jeśli i to nie działa niestety koniecznością staje się podjęcie zdecydowanie bardziej radykalnych działań, które opierają się między innymi na oddaniu sprawy do sądu oraz przejęciu sprawy przez komornika tytułem egzekucji komorniczej na majątku dłużnika.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments