Najlepszy czas na rozpoczęcie windykacji

Sposobem na nierzetelnego klienta, dłużnika jest niekiedy wyłącznie faktyczna windykacja. Sam z siebie nie odczuwa zazwyczaj potrzeby, by trzymać się terminowego spłacania zobowiązań. O windykacji można mówić już wówczas, kiedy się podejmuje działania zmierzające do odzyskania należności zaległych. Warto dodać, że dłużnik z kolei to osoba, która zwleka właśnie z uregulowaniem płatności chociażby o jeden dzień po upływie ustalonego terminu. W zawiązku z tym, warto wiedzieć kiedy jest najlepszy moment na rozpoczęcie windykacji.

Wśród najczęściej wykorzystywanych sposobów na zapewnienie regularności w spłatach należności znajduje się monitoring należności. Z jego walorów korzystają nie tylko przedsiębiorstwa posiadające problemy z brakiem terminowości w regulowaniu należności, ale także inne osoby, które odczuwają podobny problem. Warto pamiętać, że chociażby kilkudniowe zatory wśród płatności mogą przyczynić się do utraty płynności finansowej firmy, czy przedsiębiorstwa. W przypadku wprowadzenia stosownego monitoringu bieżących należności znacznie wpływa na poprawę finansową, czy też wypracowanie płatniczej dyscypliny u poszczególnych kontrahentów. Warto sprawić, by wiedzieli, kiedy i na ile maksymalnie mogą sobie pozwolić. Przekraczanie granic przez nich stanie się wręcz niewystępujące.

Monitoring należności można prowadzić na dwa etapy. Pierwszy dotyczy okresy przed upływem terminu stosownej płatności. Wówczas dochodzi do przypomnienia kontrahentowi o tym, że niebawem mija termin zapłaty. Informacja zawiera także fakt wystawienia faktury oraz należną kwotę. Telefon tego typu wykonywany jest mniej więcej na dwa lub trzy dni przed upływem terminu płatności. Zdarza się, że powoduje to negatywne emocje u dłużnika. Wiadome jest wówczas, że nie podchodzi on pozytywnie do konieczności uregulowania należności. Bez odpowiednich umiejętności personalnych działanie to nie przynosi oczekiwanych skutków.

W przypadku krótkiego okresu przeterminowania, czyli podczas drugiego etapu firma windykacyjna podejmuje działania, które charakteryzują się nieustannym kontaktem z klientem. Może dojść wówczas do rozmów telefonicznych, czy wezwań do zapłaty. Okres przeterminowania nie może wynosić więcej niż 90 dni. Dzięki działaniu firmy windykacyjnej możliwe jest szybkie odzyskanie należności.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments