Nawiązanie kontaktu z dłużnikiem

Doświadczony wierzyciel wie, że ciągłe wysyłanie monitów względem dłużnego kontrahenta nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Co więcej, wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Wraz z każdym wezwaniem, treść powinna być nieco ostrzejsza, niemniej jednak w granicach rozsądku i przyzwoitości. Nieodzowne w tym działaniu jest również realizowanie nałożonych i jasno zapowiedzianych sankcji.

Monitowe przypomnienia

Zanim należności zostaną przeterminowane, stosuje się wysyłanie powiadomień. Działanie to jest coraz bardziej znane i rozpowszechnione. Do wysłania pierwszego z nich, zazwyczaj dochodzi już po dwóch dniach od daty wystawienia faktury. Kolejny przypada na mniej więcej dwa dni przed terminem płatności.

Siedem dni po terminie danej płatności może zostać wysłany zwykły monit. To pierwsze windykacyjne pismo musi być oparte o domniemaną niewinność dłużnika. Co więcej, zawarta w nim może być również prośba o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Ważne przypomnienie o zapłacie

Możliwe jest wysyłanie kilki wezwań dotyczących zapłaty. W przypadku ostatniego, dochodzi do zasugerowania, że kolejnego wezwania nie będzie, gdyż odbędzie się proces sądowy. Z możliwości tej korzysta wielu wierzycieli. Uważają, że działanie to ma wywrzeć mocno psychologiczny wpływ. Tym samym, ciągłe powiadomienia wiążą się z wysokimi kosztami, które pokryć musi wierzyciel.

Warto pamiętać, że szybsze wystąpienie na drogę sądową, wiąże się z większym prawdopodobieństwem odzyskania należności. Dzieje się tak, gdyż dany wierzyciel wyprzedza pozostałych, a sam dłużnik ma mniej czasu na skrycie majątku.

Wezwanie do zapłaty ma również inne działanie. Jest swoistym zabezpieczeniem wierzyciela. To niejako dowód na to, że próbował porozumieć się z danym dłużnikiem. Niemniej jednak nie jest to koniecznością, wymaganą na drodze sądowej.

Mocna perswazja

Narzędzia windykacyjne warunkowane są nie tylko możliwościami, ale i chęciami spłaty danego zadłużenia. To właśnie w tej kompilacji monity sprawdzają się w praktyce. W przypadku odrębnej sytuacji, doświadczenie pokazuje, że wszelkie pisma nie przynoszą zamierzonych celów. Generowane są wówczas koszta, bez większego odzewu ze strony dłużnika.

Dłużnicy w różnorodny sposób reagują na wszelkie ponaglenia. Zdarza się, że po prostu zapominają o danym powiadomieniu. Niemniej jednak w większości przypadków bardziej dochodzi do badania granic, czy też stawianie oporu z chęci oszustwa. Pamiętać jednak należy, że dłużnik może mieć również rzeczywiste, poważne, ale i chwilowe problemy z płynnością finansową.

Bardzo ważne jest to, by nie zapominać o kilku regułach:
1. Monit powinien opierać się o zasadę domniemania niewinności,
2. Należy realizować wszelkie zapowiedziane zamiary,
3. Warto nawiązywać do dotychczasowych korespondencji,
4. Zachęcić dłużnika do kontaktu,
5. Wskazać konkretne koszta, które skrupulatnie zostały wyliczone.

Możliwości współczesnego świata

W celu przyspieszenia korespondencji z dłużnikiem, wielu wierzycieli decyduje się na kontakt poprzez e-mail, czy krótkie wiadomości tekstowe, wysyłane przy pomocy telefonów komórkowych. Zdarzają się przypadki, że generują stosowne pisma, które system samodzielnie wysyła w odpowiednim czasie. Forma ta z pewnością oszczędza wiele czasu, ale i pieniędzy.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments