Obciążenie dłużnika kosztami windykacji

W polskiej rzeczywistości istnieje możliwość opóźnień w spłacie zobowiązań. Przez to z miesiąca na miesiąc coraz więcej przedsiębiorców ma problemy ze ściąganiem należności. Co więcej, zdarza się, że w rezultacie wierzyciel rezygnuje z odzyskania należnych mu pieniędzy. Jego decyzja jest poparta tym, że nie chce on ponosić dodatkowych kosztów, które wiążą się z całym procesem windykacji. Warto w tym wypadku wiedzieć, że ta sytuacja nie jest bez wyjścia.

Faktem jest, że w polskich firmach wzrasta liczba nawiązująca do nieregularnego spłacania zobowiązania. Niemniej jednak w ubiegłym roku w życie weszły zapisy w ustawie dotyczące terminów zapłaty w transakcjach handlowych. Dzięki niej możliwa jest zmiana tej uciążliwej sytuacji. Przedsiębiorca, który faktycznie dostarczył towar, bądź wykonał określoną usługę nie może czekać na wynagrodzenie dłużej aniżeli 60 dni. Jeśli jednak do tego dojdzie, kosztami windykacji może z powodzeniem obciążyć dłużnika.

Przez wiele lat, kosztami windykacyjnymi obciążony był tylko i wyłącznie przedsiębiorca. Aktualnie, zmiany w ustawach zapewniają mu zwrot tychże kosztów. Niestety musi on je ponieść, gdyż bez tego nie może odbyć się windykacja oraz późniejszy zwrot gotówki. Innymi słowy, przedsiębiorca ma prawo wymagać od dłużnika spłaty zobowiązania powiększonego o naliczone odsetki za zwłokę, a także koszta związane z windykacją,

Ustawa pokazuje, że na drodze sądowej dany wierzyciel może domagać się od dłużnika stosownej rekompensaty, która wiąże się z odzyskaniem należności. Kwota ta może liczyć 40 euro. Równie dobrze inne koszta, które koniecznie należy wliczyć mogą przewyższać tą kwotę. W takim przypadku euro przelicza się na złotówki. Odbywa się to w oparciu o aktualny średni kurs, który ogłasza Narodowy Bank Polski. Następuje to ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc wymagający spłaty świadczenia.

Suma ryczałtowej rekompensaty wówczas nie jest uzależniona od dotychczasowej kwoty zadłużenia. Stąd pamiętać należy, że naliczenie jej jest możliwe również poniżej kwoty 40 euro. Ustawodawca nie powiązał naliczenia opłaty od skierowania określonej sprawy do sądu.

Poprzez samodzielne działania zazwyczaj nie można nic zdziałać. Wszelkie działania, które związane są z zatorem płatniczym wiążą się z mniejszymi, bądź też większymi kosztami. Rekompensata jest więc wówczas idealnym sposobem na pokrycie chociażby części wydatków. Najwyższy efekt przejawiają jednak działania firm windykacyjnych. Wato, więc postarać się o sprawdzone wyjścia, aniżeli samemu się angażować, tracić czas i pieniądze bez większego doświadczenia.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments