Odzyskanie należności bez udziału sądu

Przez fakt, że co piąty Polak nie posiada odpowiedniej kwoty, by móc spłacić terminowo zobowiązanie przyczynia się do konieczności ingerencji w sprawę windykatorów, sądów i innych organów. Co ciekawe, bardzo duży odsetek stanowią także osoby, które wbrew pozorom posiadają gotówkę, lecz nie spłacają zobowiązania. W ich przypadku koniecznością staje się zastosowanie ponaglenia.

Wraz z otrzymaną wpłatą następuje wielka kalkulacja. Na samym początku dochodzi do przeanalizowania jakie rachunki bieżące należy spłacić w pierwszej kolejności. Dzięki temu pojawiają się też takie, które z powodzeniem można odsunąć w czasie. Wśród tych najważniejszych znajdują się rachunki za czynsz, prąd oraz telefon. Większość konsumentów resztę pieniędzy przeznacza na żywność oraz środek lokomocji.

W dalszej kolejności znajduje się na przykład przyjemne zakupy, oszczędzanie na wakacje, edukację dzieci lub pójście do kina. Dopiero po tych przyjemnościach przychodzi niemiła rzeczywistość i przypomnienie sobie, że posiada się jakieś nieuregulowane zobowiązania. Dla znaczniej części Polaków terminowa spłata zobowiązania nie zmieniła by radykalnie jakości życia. Mimo to wciąż jest odkładana w czasie. Za przyczyny tego stanu rzeczy uważa się przede wszystkim brak odpowiedniej wiedzy na temat konsekwencji, ale i lekkomyślność oraz chęć coraz to wygodniejszego spędzania czasu wolnego.

Nie tylko w interesie wierzyciela, ale i dłużnika powinna znajdować się terminowa spłata zobowiązania. Odłożenie w czasie spłaty zadłużenia wiąże się z jego nieterminowym regulowaniem. To z kolei tożsame jest z koniecznością poniesienia kosztów dodatkowych, na które składają się naliczane odsetki za zwłokę w spłacie.

Pierwszym, a zarazem bardzo ważnym krokiem w procesie windykacji jest polubowne załatwienie sprawy. Dzięki niemu można zachować dobre relację pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem. Co ciekawe, ten sposób jest niedrogi. Niemniej jednak w największym stopniu załatwienie sprawy bez sądu zależy od samego dłużnika. W sytuacji działania bez premedytacji, skusi się na polubowne załatwienie sprawy, czyli przyjmie inicjatywę wierzyciela.

Aby windykacja odbyła się po możliwie najniższych kosztach, można zastosować windykację listowną, na która składają się między innymi monity oraz wezwania do zapłaty. Inny sposób to windykacja telefoniczna. Jest ona aktualnie bardzo stosowana z racji na tanie koszta oraz wygodę Zaliczyć tutaj można na przykład przypomnienia smsowe, oraz ponaglające telefony. Nieco inny rodzaj to windykacja bezpośrednia. Wówczas pracownik terenowy udaje się do miejsca przebywania dłużnika. Niezależnie od wyboru rodzaju windykacji, każdy z nich ma na celu przypomnienie dłużnikowi o tym, że wciąż zalega ze spłata swojego zobowiązana.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments