Czy się opłaca sprzedaż wierzytelności

Czynna obecność w obrocie wiąże się dla przedsiębiorcy z wysoką możliwością nagłej straty płynności finansowej. W sytuacji, kiedy nie jest możliwe uregulowanie własnych długów, z powodzeniem można je sprzedać. Działanie to jest nie tylko dozwolone, ale i regulowane przez przepisy praca cywilnego. Wbrew pozorom z możliwości tej korzystają zarówno małe przedsiębiorstwa, jak również większe firmy o zasięgu międzynarodowym.

Sprzedaż wierzytelności to tak naprawdę przeniesienie długów, które powstały podczas prowadzenia działalności gospodarczej ze zbywcy – cedanta – będącego wierzycielem na cesjonariusza, czyli nabywcę.

W przypadku, kiedy dłużnik powinien uregulować należności względem wykonywanej usługi, lecz tego nie robi, powstają nie małe problemy. Wierzyciel chroniąc siebie, może sprzedać dług. Najczęściej nabywcą staje się specjalna firma, która na co dzień zajmuje się tą branżą. Wówczas dług przechodzi na firmę, a sam wierzyciel otrzymuje swoje należności. Wraz z dokonaniem cesji, dochodzenie należności od dłużnika będzie odbywać się przez firmę.

Przeniesienie o którym powyżej mowa odbyć się może względem istniejących wierzytelności, ale również względem tych, które nie zostały jeszcze wymagalne. Mowa tutaj o sytuacji, w których zobowiązanie zostało rozpoczęte, niemniej jednak termin zapłaty, bądź realizacji jest oddalony w czasie. W świetle przepisów prawa, również takie działanie może być objęte cesją.

Z całą pewnością cesja wiąże się z wieloma korzyściami dla samego wierzyciela. Niejako niweluje prawdopodobną niewypłacalność dłużnika. Jest to bardzo dobry aspekt zarówno względem istniejących już długach, jak i wierzytelności, które trwają, ale ich koniec jeszcze nie nadszedł. Ostatnie wspomniane rozwiązanie tożsame jest z zaspokojeniem wierzyciela, dzięki czemu nawet nie odczuje pojawiających się problemów.

Warto wiedzieć również, że cesja wierzytelności skutecznie ogranicza koszta dochodzenia. Nie zachodzi wówczas do czynności sądowych, czy też postępowania egzekucyjnego. Z całą pewnością jest to także oszczędność czasu wierzyciela. Dzięki natychmiastowej wypłacalności nabywcy, cesja wierzytelności staje się wyjątkowo bezpiecznym rozwiązaniem dla samego wierzyciela. Musi jednak być świadom wszelkich kosztów związanych z daną cesją.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments