Opóźnienie w windykacji międzynarodowej

Wydać by się mogło, że długi dotyczą wyłącznie Polaków. Nic bardziej mylnego. Nawet co drugi przedsiębiorca w Polsce, odczuwa problemy związane z brakiem terminowego spłacania zobowiązania ze strony partnerów zagranicznych. Przy tym problemie pojawia się wiele pytań, między innymi te, które dotyczą sposobu oraz czasu radzenia sobie z tymi opóźnieniami.

Uważa się, że zaległości płatnicze to także praktyka międzynarodowa. W dzisiejszych czasach ma z nimi do czynienia nie jeden przedsiębiorca. Warto wiedzieć, że każdy kraj ma inne wzorce związane z transakcjami.

Z badań wynika, że najgorzej z płatnościami wypadają Polacy oraz Portugalczycy. Z kolei najbezpieczniej w tym zakresie wyglądają Niemcy. Ci ostatni słyną przede wszystkim z rzetelności oraz terminowości. Nie zauważa się wówczas długich opóźnień w płatnościach. Oczywiście zdarzają się, jednak nie przewyższają kilku miesięcy. Stąd, nie rzadko szukając kontrahenta, przedsiębiorcy decydują się na tych z Niemiec. Nie mniej atrakcyjne są kraje Beneluksu, gdyż wykazują stabilność gospodarczą.

Wśród najgorszych płatników usytuowanych w Europie spotkać można: Polskę, Portugalię oraz Hiszpanię. W Portugalii nieco ponad 16 procent przedsiębiorców dokonuje ustalonej płatności. Co więcej, ponad 10 procent spośród płatności przewyższa trzy miesiące. Z kolei w Hiszpanii niecałe 9 procent płatności wykonywane jest w terminie przekraczającym 90 dni. Warto, więc w przypadku kontrahentów półwyspu iberyjskiego wykazywać czujność oraz pilnować braku opóźnień.

W opinii publicznej uchodzi przekonanie, że należności zagranicznych nie można odzyskać. Jest to jednak niczym poparte przekonanie, które jest błędne. W dzisiejszych czasach wierzyciele posiadają wiele różnego rodzaju narzędzi, które wpływają na sprawne odzyskanie należności. Chodzi tutaj również o sytuacje, w których dłużnik ewidentnie unika kontaktu z wierzycielem. Warto jednak czym prędzej przekazać sprawę do windykacji. Wówczas istnieje znacznie większa szansa na odzyskanie pieniędzy.

Ponadto, samodzielnie działania są czasochłonne i trudne. Nie każdy jest w stanie sprostać tym zadaniom. Co więcej, może dojść do pogorszenia relacji z kontrahentami, które mogą okazać się nieodwracalne. Stad też warto powierzyć to zadanie profesjonalnym firmom windykacyjnym.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments