Potrącenie z jednoczesnym zarzutem potrącenia – czy to jest możliwe?

Wbrew pozorom możliwe jest zajście sytuacji, w której dwie osoby są dla siebie jednocześnie dłużnikami, jak i wierzycielami. Wówczas może dojść do potrącenia z drugiej wierzytelności, własnej wierzytelności każdej ze stron. Co więcej, każde potrącenie w takim przypadku odbywa się przy udziale specjalnego oświadczenia woli. Pamiętać należy, że musi ono być złożone jednemu wierzycielowi przez drugiego.

Instytucja potrącenia jest regulowana przez specjalne artykuły oraz kodeks cywilny. Zastosowanie potrącenia wiąże się z brakiem konieczności realnego wykonania świadczenia w przypadku obu stron.

Co więcej, dochodzi do zapewnienia zaspokojenia interesów danego wierzyciela. Dzięki temu nie jest konieczne udanie się do sądu celem uzyskania możliwości sądowej egzekucji. Pamiętać jednak należy, że wiąże się to ze skróceniem najczęściej bardzo czasochłonnej procedury. Opiera się ona wyłącznie o jedną czynność wykonaną przez wierzyciela.

Warto wiedzieć również, że musi zajść wiele warunków, by potrącenie mogło dojść do skutku. Zaliczyć tutaj można między innymi:

  • nadanie się do potrącenia samej potrąconej wierzytelności;
  • zaistnienie sytuacji, w której strony względem siebie są zarówno wierzycielami, jak i dłużnikami;
  • świadczenia obu stron są pieniężne, dotyczą tego samego gatunku i jakości, bądź sytuacja dotyczy świadczeń, które wyrażone są w innych walutach;
  • wierzytelność, która nawiązuje do potrącenia jest taką, która może być zaskarżalna.

Ponadto, należy pamiętać, że istnieje możliwość potrącenia również w przypadku wierzytelności przedawnionej. Ta ostatnia może być potrącona, niemniej jednak tylko wtedy, gdy w sytuacji, kiedy było ono możliwe, nie doszło do przedawnienia.

Mimo, że przedawnienie i zarzut przedawnienia to z pozoru takie same określenia, warto znać różnice, jakie występują między nimi. To w wielu sytuacjach znacznie ułatwi konwersację i nie wprowadzi w błąd. Otóż zarzut potrącenia to nic innego, jak rodzaj procesowej czynności. Może ją podnieść strona w przypadku postępowania sądowego.

W zaistniałej sytuacji, osoba powinna dokonać powołania się na fakt powstania, dokonania potrącenia. Co więcej, nie może wówczas zapomnieć o wynikłych z zajścia skutkach. Pamiętać należy, że jest to tożsame ze złożeniem oświadczenia o zaistniałym potrąceniu.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments