Przejęcie nieruchomości dłużnika – kiedy jest możliwe?

Wśród podstawowych sposobów na faktyczne odzyskanie długu znajduje się egzekucja z nieruchomości. Zdarzyć się jednak może, że nie znajdzie się chętny nabywca podczas zorganizowanej licytacji. Wówczas pojawia się nie mały problem. Co w związku z tym zrobić?

W zaistniałej sytuacji rozwiązaniem najbardziej owocnym jest przejęcie nieruchomości danego dłużnika. Pamiętać jednak należy, że dojść do tego może dopiero po drugiej licytacji, która nie przyniosła żadnych skutków.

Co więcej, przejęcie na własność nieruchomości wiąże się z kwotą nie niższa niż dwie trzecie z całości oszacowanej sumy. Prawo do przejęcia przysługuje współwłaścicielowi, wierzycielowi egzekwującemu oraz hipotecznemu. Niemniej jednak w przypadku nieruchomości rolnej, pierwszeństwo zawsze posiada współwłaściciel, który nie jest dłużnikiem osobistym. Jeśli ten nie skorzysta z niej, prawo przechodzi na wierzyciela hipotecznego oraz egzekwującego.

Wniosek o przejęcie – nieunikniona konieczność

Aby mogło dojść do przejęcia nieruchomości, wierzyciel musi najpierw złożyć wniosek o przejęcie do sądu. Co więcej musi on się zmieścić w odpowiednim terminie – jednego tygodnia od licytacji. Wówczas składa także rękojmię. W tym momencie warto znać ustawę, gdyż w niektórych przypadkach można być z niej zwolnionym.

W przypadku złożenia wniosku o przejęcie nieruchomości przez kilku wierzycieli, pierwszeństwo posiada ten, który zaoferował najwyższą cenę. Z kolei jeśli wszystkie ceny są równe, najpierw korzysta ten, który posiada największą należność.

Zaraz po złożeniu wniosku dotyczącego przejęcia nieruchomości przez wierzyciela na własność, sąd wyznacza specjalne posiedzenie. Podczas niego dochodzi do wysłuchania wierzyciela oraz uczestników. Zaraz po przebiciu u wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych, sąd może wydać postanowienie o przesądzeniu własności.

Prawomocne postanowienie sądu stanowi podstawę do ujawnienia nowego prawa własności w księdze wieczystej. Uprawomocnienie skutkuje również wygaśnięciem roszczeń osobistych ciążących na danej nieruchomości. Wszelkie pożytki z nieruchomości należą od tej chwili wyłącznie do wierzyciela.

Fot. james.thompson/cc – www.flickr.com

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments