Roszczenie windykacyjne – na czym polega?

Możliwość roszczenia windykacyjnego dotyczy przede wszystkim wierzycieli danej rzeczy. Co więcej, musi zajść naruszenie prawa przez osobą, która rzeczywiście włada powierzoną rzeczą. Wbrew pozorom, jest to podstawowe roszczenie, jakie do dyspozycji ma właściciel. Wobec tego, warto wiedzieć, co powinna zawierać jego treść.

Wszelkie regulacje, jakie dotyczą roszczeń windykacyjnych, zawarte są w Kodeksie Cywilnym. To właśnie on chroni wszystkich właścicieli przedmiotów przed trwałym wkroczeniem osób nieupoważnionych w sferę własności innej osoby.

Pamiętać jednak należy, że aby doszło do wkroczenia trwałego, musi dojść do całkowitego pozbawienia rzeczy przez właściciela. Niemniej jednak działanie to zasadne jest również podczas powtarzających się utrudnień i naruszeń w sferze uprawnień właściciela względem danego dobra. Roszczenie windykacyjne, które przysługuje właścicielowi jest związane bezpośrednio z tytułem własności wobec danej rzeczy.

Roszczenie o którym mowa, przysługuje właścicielowi w każdej sytuacji, w której możliwe jest udowodnienie faktu naruszenia praw sfery własności. Co więcej, wówczas nie jest istotne to, czy osoba władająca rzeczą działa w dobrej, czy jednak w złej wierze.

Roszczenie windykacyjne i jego treść

W rzeczywistości, roszczenie windykacyjne to żądanie wydania danej rzeczy od osoby, która faktycznie włada rzeczą należącą do właściciela. Działanie to ma służyć przede wszystkim ochronie prawa dobra, jak i bezpośredniemu przywróceniu prawa do rzeczy właścicielowi.

Roszczenie windykacyjne wiąże się z możliwością wydania całej rzeczy, jak i jedynie jej części, na której zależy właścicielowi, gdyż pozostaje we władaniu osoby trzeciej. Warto również wiedzieć, że właściciel może domagać się wyrównania szkód związanych z uszczerbkiem. Niemniej jednak w przypadku całkowitego zniszczenia, czy też zużycia dobra, nie jest możliwe wystąpienie z windykacją.

Działania roszczeniowe względem współwłaścicieli

Względem własności nieruchomości istnieje możliwość domniemania faktu, że wszelkie informacje, które widnieją w księgach wieczystych są prawdziwe. Wówczas do roszczenia windykacyjnego ma prawo każdy ze współwłaścicieli.

Sąd Najwyższy wyraził opinię, że sam fakt, iż najemca względem osób trzecich może korzystać z uprawnienia do wydania przedmiotu najmu. Poparte to jest stosownymi artykułami Kodeksu Cywilnego, do którego warto sięgać w przypadku nieporozumień, jak i naruszeń.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments