Rozmowy z dłużnikiem – czy to się opłaca?

Przedsiębiorcy nie rzadko stają przed ciężkim wyborem. Nie są do końca przekonani, czy w celu dbania o płynność finansową własnego przedsiębiorstwa mogą zaryzykować utratę klienta. Innym rozwiązaniem jest wówczas otoczenie go zaufaniem oraz oczekiwaniem na dalszą, znacznie lepszą współpracę, która będzie niejako rekompensatą za dotychczasowe niedogodności.

Brak skuteczności w egzekwowaniu własnych należności od dłużników, to nagminnie pojawiający się problem wśród różnego rodzaju przedsiębiorców. Wraz z kilkoma przypomnieniami i ponagleniami do zapłaty, ma on wątpliwości, czy aby na pewno dalej podejmować rozmowy z dłużnikiem. Pojawia się wówczas pomysł, by sięgnąć po inne, już bardziej radykalne metody.

Pamiętać jednak należy, że zdecydowanie się na windykację polubowną, należy mieć na uwadze długoterminowość procesu z nią związanego. Mimo to, chociażby próby polubownego egzekwowania powstałych zaległości finansowych przejawiają wiele zalet. Jedną z nich jest na przykład brak tworzenia wysokich kosztów. Wiążą się one wyłącznie ze skierowaniem pisma do kontrahenta, czy też wykonaniem telefonów. W związku z tym, koszta te są wręcz niezauważalne. Ponadto, negocjacje wiążą się z możliwością utrzymania pozytywnych, a co za tym idzie korzystnych relacji z dłużnym klientem.

Mając na uwadze funkcjonowanie polskich finansów, doszło niejako do przyzwyczajenia się względem wszelkich opóźnień w płatnościach. Co więcej, część przedsiębiorstw jawnie przyzwala na tego typu zachowania. Ma to na celu stosowanie marketingowych działań, które pomagają na rynku, w którym istnieje wiele konkurencyjnych przedsiębiorstw. Zauważalny jest wówczas tak zwany łańcuszek zadłużeń. Najwięcej wówczas traci sam przedsiębiorca. To on poszukuje źródeł finansowania, przez to, że umożliwił klientowi zwlekanie z zapłatą.

Okres, jaki trzeba przeznaczyć na utrzymanie kontaktu z dłużnikiem zależny jest od osobistej postawy względem przyszłościowej współpracy z nim. Wraz z wysoką chęcią dalszego wspólnego działania, należy zachować pozytywne stosunki przez dłuższy czas. Innymi słowy, sama reakcja względem dalszego przeciągania płatności, tożsama jest z indywidualnym podejściem do kontrahenta.

Warto jednak pamiętać, że brak dostatecznej wiedzy względem finansowej sytuacji, mogą wiązać się z nie małą stratą, która prowadzi do niemożności zabezpieczenia własnych interesów. Wobec tego, warto śledzić tę sytuację, gdyż ciągłe pogarszanie się sytuacji dłużnika, może być bardzo niekorzystne dla samego przedsiębiorcy.

Ponadto, wówczas mogą pojawić się inni wierzyciele, którzy dzięki nakazowi sądowemu pozbawią wierzyciela możliwości odzyskania pieniędzy. Pamiętać należy, że niekiedy dłużnicy świadomie przeciągają termin zapłaty. W międzyczasie planują ucieczkę z majątkiem, bądź wywiązanie się z zadłużeń wobec innych wierzycieli. Konieczne wówczas jest zachowanie czujności, która z całą pewnością pomoże w świadomym działaniu.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments