Samodzielna windykacja należności

Wielu przedsiębiorców przekonało się osobiście, że odzyskiwanie długów od bardzo niesolidnych kontrahentów jest nie łatwym zadaniem. Wbrew pozorom, celem odzyskania własnych należności nie trzeba sprawy oddawać natychmiast do sądu. Znaczna część przypadków możliwa jest do indywidualnego rozwiązania. Jest to nie tylko oszczędność czasu oraz pieniędzy.

Przed wyborem odpowiedniej formy windykacji, warto zaznajomić się z możliwymi wariantami. Działanie to powinno być uzależnione zarówno od wysokości danego długu, wiedzy na temat dłużnika, jak i ogólnej jego osoby. Celem pozyskania możliwie najadekwatniejszych informacji na temat dłużnika, warto skorzystać z publicznych rejestrów. Zaliczyć tutaj można na przykład Centralną Ewidencję i Informacje o Działalności Gospodarczej, jak i rejestr dłużników, którzy są niewypłacalni w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Co więcej, dzięki sprawdzeniu zapisów w księdze wieczystej, możliwe jest dowiedzenie się wszelkich informacji na temat posiadanych nieruchomości przez dłużnika. Tym sposobem również pozyskuje się dane względem wszelkich obciążeń. Wierzyciel może z powodzeniem skorzystać także z działań specjalnych firm , które zajmują się wywiadami gospodarczymi. Swoją pomocą służą również biura informacji gospodarczej. Te metody jednak wiążą się z większymi kosztami.

Pamiętać warto, że im więcej pozyska się informacji na temat dłużnika, tym łatwiej wybrać odpowiednią drogę egzekwowania windykacyjnego. Jest to także zabezpieczenie się przed niewypłacalnością dłużnika, kiedy to sprawa w sądzie może jedynie pogorszyć sytuację finansową samego wierzyciela. Przypadki takie jasno wskazują, że korzystniejszą opcją jest sprzedaż wierzytelności.

Niezależnie od wyboru formy windykacji, zawsze następuje najpierw wysyłanie stosownych monitów. Bez tego odzyskiwanie należności nie mogłoby się odbyć. Zawierające zawiadomienie o wszczęciu procedur wezwania do zapłaty mogą obejmować chociażby wstrzymanie świadczenia usług oraz dostaw. Wówczas może dojść do rozpoczęcia naliczania odpowiednich odsetek od należności. Co więcej, możliwe jest też zgłoszenie dłużnika do jednego z biur informacji gospodarczej.

Warto również przybliżyć wiedzę na temat samych monitów. Dobrze sporządzone mogą wnieść do sprawy wiele dobrego. Wspomniane wyżej rozwiązania są bardzo skuteczne w skłonieniu dłużnika do zapłaty. Niekiedy praktycznie działania silniej oddziałują na niego, niż sam sąd. Niemniej jednak w sytuacji, w której dłużnik nie reaguje na zawiadomienia, monity oraz próby kontaktu z dłużnikiem, wówczas należy oddać sprawę do sądu. Istnieje także możliwość sprzedaży należności, albo skorzystanie z rozległych usług firm windykacyjnych.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments