Skuteczna windykacja lokali komunalnych

Czy można windykować najemcę lokalu komunalnego? Szybka windykacja dłużnika z mieszkania komunalnego. Państwowy lokal windykowany przez sąd. Skuteczna windykacja. Wyrzucenie dłużnika z lokalu. Wpis do Krajowego Rejestru Długów. Etapy windykacji komunalnej.

Konieczność podjęcia działań windykacyjnych bardzo często kojarzona jest z próbą oszustwa. W obecnych, ciężkich czasach nie jest to jednak do końca prawdą. Zdarza się, że dłużnik nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań, ponieważ stracił pracę, czy ciężko zachorował. W takich przypadkach bardzo ciężko liczyć na pomoc. Dodatkowym utrudnieniem jest zamieszkiwanie w mieszkaniu komunalnym. Co ciekawe również ono łączy się z kosztami i opłatami.

Działania windykacyjne względem lokali komunalnych

Zaprzestanie regulowania należności, tożsame jest z wszczęciem działań windykacyjnych . Aby nie doszło do eksmisji, warto najpierw postarać się o to, by doszło do spłaty zaległych należności. Niemniej jednak, gdy już musi dojść do zajścia związanego z windykacją dochodzi do wysłania zarówno najemcom, jak i osobom korzystających z lokali komunalnych bez prawnego tytułu specjalnych wezwań do zapłaty. Jeśli działanie to nie przynosi rezultatów, musi dojść do wypowiedzenia umowy najmu.

W dalszej kolejności następuje skierowanie sprawy do sądu, skutkiem czego dochodzi do przejęcia windykacji przez komornika. Ma on prawo i obowiązek wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Jakby tego było mało, dłużnik zostaje wpisany również do rejestru wszelkich nierzetelnych dłużników w Krajowym Rejestrze Długów.

W przypadku tego ostatniego dochodzi uprzednio do poinformowania najemcy o zamiarze dokonania wpisu w przypadku dalszego nieregulowania należności przez dłużnika. W sytuacji, gdy wówczas nie dochodzi nawet do kontaktu z wierzycielem ma on prawo do wpisu w KRD.

Kto może podjąć działania windykacyjne?

Warto również wiedzieć, że każdy ma prawo do wszczęcia działań windykacyjnych. Nie trzeba tolerować nierzetelnych klientów, czy lokatorów. Warto podjąć chociażby podstawowe działania. W przypadku, kiedy nie przynoszą skutków oczekiwanych, sprawę można oddać do sądu. Wówczas zajmie się nią komornik, który zwróci wyegzekwowane środki pieniężne.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments