Skuteczny wybór komornika

Działalność komornicza określona jest specjalnymi zapisami prawa. Ich naruszenie grozi utratą pracy, a nawet niemożnością wykonywania swojego zawodu. Niezależnie od różnych przesłanek, zawsze działają w ramach określonego rewiru komorniczego. Tu pojawia się pytanie: Czy wierzyciel może samodzielnie wybrać komornika, który działa na innym terenie? Owszem. Jest to możliwe, jednak wiąże się z dodatkowymi warunkami, które muszą zostać spełnione niezależnie od sytuacji i woli stron.

W tym momencie warto wiedzieć, że rewir to nic innego jak jednostka terytorialna, na której terenie dany komornik posiada stosowne uprawnienia władcze. Na określonym rewirze zazwyczaj działa jednak komornik, niemniej jednak w ramach wyjątku może ich być kilku. To zależy bezpośrednio od Ministra Sprawiedliwości, kiedy to uwzględnia wszelki zaistniałe czynniki, takie jak na przykład strukturę oraz liczbę ludności, bądź ilość przedsiębiorców, którzy mają siedzibę na określonym rewirze.

Pamiętać należy, że przy egzekucjach opierających się na nieruchomościach nie można samodzielnie dobrać komornika. Te egzekucje mogą być przeprowadzane wyłącznie przez komorników sądu usytuowanego w okręgu położonej nieruchomości. Niemniej jednak w sytuacji, w której nieruchomość leży na wielu okręgach jednocześnie, wierzyciel może wybrać komornika.

Poza egzekucjami z nieruchomości, czy też spraw w obrębie których przepisy egzekucyjne stosuje się prawidłowo, wierzyciel może indywidualnie wybrać komornika. Co więcej, może on pochodzić z całego obszaru Polski. Występuje tutaj jednak pewien warunek. Otóż, zaległości na wybranym rewirze danego komornika nie mogą być większe niż sześć miesięcy. Ponadto, wybrany komornik nie może odmówić wierzycielowi wszczęcia egzekucji. Dotyczy to również innych czynności komorniczych, do których powołany został. Koszta jego dojazdów pokrywa w całości wierzyciel, niezależnie od tego, czy jest zwolniony od ponoszenia kosztów sądowych.

Komornik może swoje działania rozpocząć wyłącznie wtedy, kiedy zostanie złożony stosowny wniosek. Nie istnieje możliwość poparta prawem na jakiekolwiek zawarcie umowy pomiędzy wierzycielem a określonym komornikiem. Innymi słowy, ich stosunek ma charakter publicznoprawny. Jako, że komornik wykonuje wyroki sądowe, działa w imieniu państwa.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments