Sposób na dłużników czynszowych

Windykacja należności z sektora mieszkalnego należy do jednych z najtrudniejszych jej rodzajów. Wielu ekspertów podkreśla bowiem, że rynek nieruchomości jest najbardziej zadłużoną branżą w naszym kraju. Sytuacji nie poprawia fakt, że opłaty za mieszkanie i media do niego dostarczane wynoszą nawet 50% dochodów przeciętnego Polaka. Powoduje to, że ryzyko zadłużenia nowych osób stale rośnie.

Od lat najważniejsze dla Polaków jest zapłacenie kredytu hipotecznego – czujemy bowiem silny obowiązek terminowego spełniania tej wierzytelności. W razie kłopotów finansowych rezygnujemy więc z pokrycia opłat czynszowych lub innych mniej ważnych dla nas należności. Windykacja takich długów jest więc bardzo trudna – dłużnicy mają nikłą chęć do ich regulowania. Spłata długów czynszowych jest dla większości Polaków ważniejsza jedynie od wierzytelności w branży komunikacyjnej.

Działania prewencyjne

Spółdzielnie mieszkaniowe lub zarządcy wspólnot mieszkaniowych powinni regularnie weryfikować sytuację finansową swoich lokatorów i właścicieli poszczególnych mieszkań. Mogą uzyskać takie dane m.in. dzięki raportom KRD – muszą jednak mieć zgodę konsumenta na sprawdzenie tych informacji. Ponadto, gdy spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa dysponują numerem PESEL dłużnika, mogą dopisać go do bazy KRD, gdy procedura windykacyjna będzie już rozpoczęta. Ważne jest również regularne informowanie lokatorów o konieczności płacenia czynszu, korzyściach z niego płynących lub skutkach jego braku oraz o procedurach, które uruchamia się w razie zalegania z opłatami.

Przydatne do tego celu mogą być plakaty czy ogłoszenia. Warto również podkreślać, że zarządca z chęcią podejmie negocjacje z osobami, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej oraz że pomoże im w wyborze drogi, która umożliwi im wyjście z długów. Ponadto stworzenie dobrego planu czynności windykacyjnych sprawi, że lokatorzy będą mieć jasność, co czeka ich, gdy nie będą chcieli podjąć rozmów z wierzycielem.

Co zwiększa skuteczność windykacji?

Czynności przedsądowe i sądowe, które wlicza się w poczet windykacji należności przeterminowanych, muszą być prowadzone w pełni rzetelnie oraz regularnie. Należy brać w nich pod uwagę przede wszystkim propozycje płynące ze strony dłużnika, a więc: rozłożenie zaległości na raty, odroczenie terminu płatności, odpracowanie długu, a w uzasadnionych przypadkach nawet umorzenie odsetek. Warto także powiadomić dłużnika, że w sytuacji, gdy nie będzie on stosował się do ustalonych zasad, zostaną podjęte wobec niego czynności windykacyjne takie jak w przypadku osób, które nie podjęły żadnych negocjacji.

Ponadto wobec dłużników czynszowych można zastosować również sankcje określone w ustawie o udostępnianiu informacji i wymianie danych gospodarczych, która umożliwia dopisanie m.in.: informacji gospodarczej na temat osób zamieszkujących wspólnie z dłużnikiem, danych o zobowiązaniach związanych z rozliczaniem mediów, stwierdzonej tytułem egzekucyjnym i opatrzonej klauzulą wykonalności wierzytelności, a także zobowiązania, które powstało w wyniku bezumownego korzystania z lokalu.

Trzeba również pamiętać, że dłużnikowi zazwyczaj trzeba przypomnieć o zaległości – nie warto więc zwlekać z próbą skontaktowania się z nim. Nie wolno również dawać zwodzić się wymówkom i unikom osoby zalegającej z opłatami – często jest to bowiem gra na czas i próba uniknięcia obowiązku zapłaty czynszu. Jedynie systematyczna i regularna praca z dłużnikiem oraz rozeznanie w jego sytuacji materialnej pozwolą na odzyskanie od niego zaległych opłat.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments