Telefoniczna windykacja należności

Aby odzyskać własne należności należy być bardzo cierpliwym i asertywnym. W całym tym procesie jedną z najważniejszych czynności jest kontakt z dłużnikiem. Jako, że nie zawsze jest możliwość osobistego kontaktowania się, podstawą jest ten telefoniczny. Tak naprawdę występuje ona na początku, ale i w środku, czy na końcu odzyskiwania długu.

Ten rodzaj windykacji ma zarówno dobre, jak i złe strony. Wśród zalet nie można pominąć stosunkowo niskie koszta. Co więcej, przeprowadzenie telefonicznej rozmowy jest szybsze w realizacji oraz wygodniejsze, aniżeli wizyty windykatora terenowego. Z kolei wśród negatywnych stron wymienić można stronienie dłużnika od odebranie telefonu, bądź szybkie ucinanie rozmowy, którą przepełniały krótkie, wymigujące odpowiedzi. Z całą pewnością brak bezpośredniego kontakty mocno przyczynia się do niepełnego porozumienia się obu stron.

Za podstawowy, a jednocześnie tak naprawdę główny cel rozmów telefonicznych z dłużnikiem stawia się zmotywowanie go do uregulowania zobowiązań. Rozmowa, która została przeprowadzona w sposób prawidłowy, charakteryzuje się tym, że dłużnik odczuwa konieczność spłaty należności. Pamiętać jednak należy, że niedopuszczalne jest zmuszanie go do uregulowania należności. On sam musi odczuć chęć do tego.

Bardzo ważny jest sam sposób przeprowadzenia rozmowy z dłużnikiem. Ma to wpływ nie tylko na spłatę zobowiązania, ale również skuteczność windykacji oraz dalszą współpracę. Posiadający doświadczenie negocjatorzy odzyskują w ten sposób błyskawicznie oraz po niskich kosztach należności, z którymi zalegał dłużnik. Co więcej, zachowuje przy tym dobre, handlowe relacje.

Oprócz rozmów telefonicznych, możliwe jest również korzystanie z telefonu komórkowego, celem wysyłania przypominających krótkich wiadomości tekstowych – sms. Obie możliwości są jednymi z najbardziej popularnych sposobów na komunikację pomiędzy stronami. Taki pośredni kontakt nie tylko motywuje, ale równocześnie ma za zadanie dowiedzenie się dlaczego zaistniało zaprzestanie spłaty zobowiązania. Warto pamiętać, że wspólne ustalenie warunków oraz zawarcie stosownej umowy jest dla dłużnika i wierzyciela mniej kosztowne i czasochłonne, aniżeli unikanie jakiegokolwiek kontaktu i liczenie na to, że sprawa zostanie rozwiązana bez uregulowania należności.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments