Ustalenie miejsca pobytu dłużnika przebywającego za granicą

Nie posiadanie żadnej wiedzy na temat miejsca zamieszkania określonego dłużnika znacznie utrudnia, a niekiedy nawet uniemożliwia ściągnięcie należności. Wbrew pozorom istnieją możliwości by tego dokonać, pomimo odległości. Pomocą wówczas służą między innymi ambasady, konsultanci, czy nawet firmy windykacyjne.

Działanie odnajdowania dłużników przypada osobie nazywanej skip tracer. Wiele lat temu zmuszony był do objeżdżania całego kraju, czy świata, celem poszukiwania dłużnika. Aktualnie, charakter jego pracy radykalnie się zmienił. Duży wpływ na to miały chociażby nowe technologie oraz cyfryzacja codziennego życia. Dzięki temu, praca ta jest wykonywana za tak zwanym biurkiem. Co więcej, działanie skip tracerów niekiedy porównywalne jest nie do detektywów, a hakerów.

Prowadząc określone działanie, mające na celu odnalezienie dłużnika osoba ta musi wykazać się niebywałą rzetelnością oraz obowiązkowością. Konieczne jest zachowanie regularnej współpracy pomiędzy wierzycielem a określoną firmą windykacyjną. Wraz z pojawieniem się nowych informacji, konieczna jest bezzwłoczna aktualizacja systemu.

Ponadto, aby doszło do skutecznego odnalezienie dłużnika, należy być odpowiednio przygotowanym na wszelkie możliwe okoliczności. Szybkie reagowanie na zmiany to podstawa. To właśnie odpowiednia reakcja bywa kluczem do sukcesu, czyli pozyskania kolejnych, nowych informacji. Umiejętność słuchania rozmówcy, wyrzeczenie się zbędnych emocji oraz zachowanie postaw asertywności pozwala na pozytywne rozwiązanie sprawy. To co wyróżnia skip tracerów to między innymi: błyskawiczne kojarzenie faktów, szybka reakcja, stosowanie odpowiednich pytań, wychwytywanie wskazówek oraz skupianie się na istotnych szczegółach.

Pamiętać również należy w tym zawodzie, że negocjacje z dłużnikiem wywołują niekiedy silnie negatywne emocje, którym łatwo się ponieść. Zawziętość oraz nieustępliwość powoduje blokadę u rozmówcy, przez co pozyskanie istotnych informacji jest wręcz niemożliwe. Nie rzadko również można zbyt szybko uwierzyć dłużnikowi, a tymczasem powinno się być wyjątkowo podejrzliwym i drążyć zaniechany temat.

Warto wiedzieć również, że źródeł poszukiwania kontaktów jest naprawdę wiele. Podstawowe, zwykłe poszukiwania zaczynają się od rzetelnej analizy profilu dłużnika oraz wykorzystaniu ogólnodostępnych źródeł. Jest to skip wstępny, czyli płytki. Wówczas dochodzi do analizy wszelkich podstawowych danych typu: wiek, płeć, miejsce zamieszkania, rodzina, wykształcenie. Bardzo istotne są również informacje umieszczane w Internecie. Skarbnicą wiedzy są w dzisiejszych czasach wszelkie portale społecznościowe. Co więcej, działanie to jest poparte prawem, gdyż co umieszczone zostało w sieci, możliwe jest to wykorzystania w odpowiedni sposób. Jeśli działania te nie wywołują odpowiednich skutków, można przejść do głębszej analizy, czyli skipu głębokiego, uporczywego.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments