Windykacja a faktoring – czy coś łączy te usługi?

Sprawdź co łączy i różni windykację od faktoringu. Na co się zdecydować – przedawnione, czy nieprzedawnione należności? Odzyskiwanie przedawnionych należności od dłużnika. Umowa faktora z dostawcą wierzytelności nieprzeterminowanej. Co należy wiedzieć o regulowaniu należności?

Czym tak naprawdę jest windykacja gotówki?

Windykacją jest swoiste dochodzenie należności wierzyciela od dłużnika. Odbywa się to w oparciu o działania, które mieszczą się w przepisach prawa. To co charakteryzuje windykację to przede wszystkim odzyskiwanie przeterminowanych już należności od wspomnianego dłużnika. Wówczas w imieniu wierzyciela działa specjalnie powołana do tego firma windykacyjna. Sama windykacja może przybrać wiele form. Wśród nich wymienić można windykację polubowną, sądową, a także egzekucję komorniczą.

Charakterystyka głównych cech faktoringu

Bardzo znaczącą różnicą jaką dzieli windykację od faktoringu jest fakt, że ten ostatni stosuje się względem nieprzeterminowanych należności. Umowa faktoringu nawiązywana jest pomiędzy dwiema stronami. Pierwsza to klient, będący dostawcą, druga to faktor.

Dzięki porozumieniu, pierwszy wspomniany przekazuje danemu faktorowi określone należności, które nie są wymagalne. Wynikają one z różnych umów sprzedaży wcześniej zawartych z odbiorcami. Pamiętać należy, że faktoring dotyczy finansowania działalności bieżącej. Przedsiębiorca dzięki temu rozwiązaniu może otrzymać wcześniej środki pieniężne, aniżeli było to w pierwotnym założeniu – zawarte na fakturze.

Faktoring ściśle powiązany z windykacją

Okazuje się, że w przypadku określonych transakcji może dojść zarówno do faktoringu, jak i windykacji. Jest to możliwe, ponieważ między innymi w przypadku faktoringu niepełnego dochodzi do pomyłek. Mowa tutaj o niewypłacalności kontrahentów. Wiele umów faktoringowych zawiera liczne klauzule dotyczące konieczności podjęcia działań windykacyjnych z powodu niezapłacenia umówionej kwoty. W przypadku braku innej, finansowej możliwości, niekiedy trzeba właśnie powołać się na możliwość windykacji, proponowanej przez faktora w umowie.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments