Windykacja kredytów hipotecznych krok po kroku

Skuteczne odzyskanie należności z tytułu niespłacenia kredytu hipotecznego. Zabezpieczenie zobowiązania wpisem do księgi wieczystej. Kredyt hipoteczny z ochroną spłaty mieszkaniem lub domem. Najlepsze oferty windykacji hipoteki za niespłacone raty kredytu. Sprawdź jak wygląda postępowanie windykacyjne.

Zarządzanie finansami nie jest czynnością łatwą. Przede wszystkim trzeba się na tym znać zarówno od strony merytorycznej, jak i praktycznej. Bardzo pomocne okazują się być działania firmy windykacyjnej. Nie dość, że może solidnie zarządzać finansami, to do tego sprawdza regularnie wiarygodność klientów ubiegających się o kredyt hipoteczny. Jakby tego było mało, firmy windykacyjne zajmują się również monitorowaniem ich spłat, jak i egzekucją. W przypadku tej ostatniej mowa zarówno o polubownej, jak i komorniczej.

Mimo, że kredyty bankowe to cecha banków, bardzo istotną ich część stanowią kredyty hipoteczne. Są one bardzo pomocne, ale i bezpieczne. Dlaczego? Zawierają zabezpieczenie w postaci hipoteki, czyli wpis do księgi wieczystej nieruchomości. Aby dokładnie oszacować możliwości zainteresowanych kredytem, bank zleca rzeczoznawcy wycenę nieruchomości. Wówczas wiadome jest na jak wysokie zobowiązanie mogą sobie pozwolić posiadacze na przykład domu.

Jeszcze przed udzieleniem kredytu hipotecznego, firma windykacyjna bada wiarygodność zainteresowanych. Z kolei, gdy ten jest już wypłacony, skrupulatnie monitoruje poszczególne wpłaty. W przypadku jeśli pojawi się jakikolwiek problem ze spłatą, wówczas natychmiastowo sięgają po polubowną windykację. To co charakteryzuje ten etap to przypominanie telefoniczne klientowi o fakcie, że musi uregulować kolejną ratę zobowiązania. Działanie to jest mobilizujące, ponieważ udzielana jest również informacja o konsekwencjach niezapłacenia kolejnej raty.

Jeśli telefoniczne ponaglenia nie przynoszą skutków, koniecznością jest wezwanie klienta do uregulowania należnej kwoty wraz z doliczonymi odsetkami drogą pisemną. Jeśli i to nie skutkuje, bank ma prawo do zerwania umowy oraz oddania sprawy do sądu. Tam dochodzi do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, który uprawnia z kolei komornika do podjęcia działań egzekucyjnych z nieruchomości dłużnika. Ten zajmuje daną nieruchomość oraz stosownie nią zarządza. Wraz z licytacją mienia wierzyciel zostaje spłacony, a nieruchomość trafia do nowych nabywców.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments