Windykacja leasingowa sposobem na odzyskanie należności

Leasing w postępowaniu windykacyjnym. Jak odzyskać leasingowany przedmiot od nieuczciwego dłużnika? Najnowsze oferty firm windykacyjnych w zakresie leasingu. Przejęcie przedmiotu użytkowanego przez osobę zadłużoną. Terminowa spłata leasingu – znaj swoje obowiązki względem leasingodawcy.

Dzisiejsze czasy pokazują jak bardzo trudne jest regularne spłacanie wszelkich zobowiązań. Co ciekawe nie dotyczy to wyłącznie dużych przedsiębiorstw, ale nawet osoby prywatne. Wierzyciele mają wówczas nie mały problem, który powoduje zatory płatnicze oraz naruszenie płynności finansowej firmy. Mowa tutaj między innymi o zatorze płatniczym w obrębie leasingu samochodów, maszyn, czy sprzętu i innych urządzeń.

Zaprzestanie płatności to zwrot przedmiotu leasingu

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że zaprzestanie regularnego płacenia poszczególnych rat leasingu wiąże się z koniecznością zerwania umowy, a co za tym idzie zwrotem dobra leasingowego. Bardzo często jest to główny powód niezadowolenia leasingiem leasingobiorców. Uważają, że skoro podpisali umowę, leasingodawca nie ma prawa odebrać im przedmiotu leasingu. Wzięte w użytkowanie maszyny, czy urządzenia, nie rzadko są niezbędne przy produkcji. Stąd osoby, które nie płacą należności, starają się ukryć dobro leasingowe, aby go nie zwrócić firmie.

W przypadku zaprzestania spłaty oraz odmowy zwrotu przedmiotu leasingu, wierzyciel ma prawo oddać sprawę w ręce firmy windykacyjnej. Najczęściej dzieje się to po niespłaconej trzeciej racie. To właśnie ta firma ma za zadanie sprawić, by przedmiot leasingu znalazł się z powrotem w posiadaniu wierzyciela. Oczywiście może wówczas dojść do wznowienia umowy, niemniej jednak bardzo rzadko to występuje. Nie są pomocne nawet doświadczenie i profesjonalizm negocjatorów windykacyjnych. Coraz częściej potrzebne są działania detektywistyczne, by odnaleźć ukryty przedmiot leasingu.

Windykacja sądowa w leasingu

Niestety zdarzają się również przypadki, w których koniecznością staje się oddanie sprawy do sądu. Wówczas odebraniem przedmiotu leasingu zajmuje się komornik. Ma on do tego prawo, ponieważ wykonuje na mocy prawa egzekucję komorniczą. Co więcej, może on zająć wynagrodzenie lub część majątku dłużnika, celem uregulowania zaległych płatności względem wierzyciela. Warto wiedzieć, że wówczas koszta między innymi związane z procesem pokrywa w pełni dłużnik.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments