Windykacja odsetek ustawowych – wierzycielu masz do nich prawo!

Skuteczne odzyskanie należności przed upływem przedawnienia świadczenia. Windykacja odsetek ustawowych bez zbędnych formalności i ukrytych kosztów. Pokrycie długu naliczonymi odsetkami. Wykorzystanie dodatkowych pieniędzy do windykacji odsetek. Wierzyciel odzyskuje odsetki bez procesów sądowych.

W przypadku opóźnień w spłacie świadczeń pieniężnych za jedną z możliwości jest skorzystanie z odsetek ustawowych. Jest to bardzo dobre zabezpieczenie stron, a ściślej mówiąc ich interesów. Inną korzyścią jest uproszczenie całej procedury związanej z uzyskaniem odszkodowania z tytułu zwłoki w regularnym spłacaniu zobowiązania. Warto, więc znać chociażby podstawowe informacje na temat odsetek ustawowych oraz terminie ich przedawnienia.

Ustawowe odsetki to nic innego jak rekompensata za zwłokę w spłacaniu należności pieniężnych. Jako, że przysługują one na mocy prawa, to nie ma konieczności przeprowadzania różnych, czasochłonnych, ale i mocno kosztownych dowodowych postępowań. Wierzyciel w związku z tym może domagać się owych odsetek. Musi on jednak udowodnić, że faktycznie doszło do opóźnienia w spłacie zobowiązania. Nie mniej ważne w tym przypadku jest ukazanie wysokości zadłużenia.

Pamiętać należy, że w przypadku wystąpienia dnia zapłaty na dzień, który jest w myśl ustawy wolny od pracy, automatycznie przesuwa się na następny dzień. W tym przypadku odsetki ustawowe nie przysługują zainteresowanemu. Co ciekawe o odsetki ustawowe mogą ubiegać się zarówno osoby, które prowadzą działalność gospodarcza, jak i całkowicie prywatne.

Przedawnienie odsetek również zawarte jest w Kodeksie Cywilnym. Jasno przedstawione przepisy prawa pozwalają na wykorzystanie możliwości regulacji chociażby części zobowiązania dzięki ustawowym odsetkom. Mają one charakter okresowy, do ich przedawnienia dochodzi po upływie trzech lat. Co więcej, przepis ten ma zastosowanie nawet wtedy, kiedy roszczenie główne stanowi podstawę naliczania określonych odsetek i zostaje spłacone jeszcze przed upływem terminu przedawnienia, czy też ulegnie wcześniejszemu przedawnieniu.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments