Windykacja ruchomości od podstaw

Jak przebiega windykacja ruchomości należąca do dłużnika? Skuteczne regulowanie należności bez długich procesów sądowych. Nowe prawo a rosnące zadłużenie konsumentów. Jak sprawnie przeprowadzić windykacje ruchomości. Współpraca wierzyciela z komornikiem – sposób na dłużnika.

Bardzo często pojawia się pytanie czy możliwa jest windykacja z ruchomości. Co więcej, zagadnienie to jest na tyle mało poruszane, że panuje w tej kwestii niewiedza. Warto jest jednak znać chociażby podstawy z zakresu windykacji ruchomości, ponieważ nigdy nie wiadomo w jakich okolicznościach człowiek się znajdzie.

Podobnie jak w przypadku innych egzekucji, również w przypadku windykacji ruchomości nieodzownym krokiem jest złożenie wniosku dotyczącego wszczęcia egzekucji do konkretnego komornika. Przy tym należy wiedzieć, że wniosek musi być złożony do komornika, który podlega sądowi przynależącemu do obszaru, w którym znajduje się dana ruchomość wskazana we wniosku.

Tak naprawdę na samego komornika nie ma się większego wpływu. Z reguły nie można go dobrowolnie wybrać, jest po prostu odpowiedzialny za swój rewir. Dany komornik pozostaje właściwym przez cały proces toczącej się egzekucji.

Jeśli mowa o zagadnieniu windykacji ruchomości, warto w ogóle wiedzieć, czym ta ruchomość jest. Otóż mowa tutaj o rzeczy niebędącej nieruchomością, czy też chociażby jej częścią składową. Wbrew pozorom, przepisy dotyczące tego rodzaju egzekucji stosuje się również wobec egzekucji ze zwierząt. Oczywiście musi wszystko odbyć się zgodnie z przepisami ochrony praw zwierząt.

Bardzo ważne jest również to, by zanim przejdzie się do windykacji ruchomości określić, czy dana rzecz podlega zajęciu. Komornik może wszcząć egzekucje tylko i wyłącznie wówczas, kiedy dana ruchomość może aktualnie znajdować się w posiadaniu dłużnika, wierzyciela podczas gdy ten skierował sprawę egzekucyjną, cz tez może być we władaniu osoby trzeciej, lecz tutaj należy być bardzo ostrożnym.

Ponadto, sam dłużnik posiada pewnie obowiązki podczas władania ruchomościami. Między innymi, musi on wymienić określonemu w sprawie komornikowi wszelkie ruchomości, które znajdują się w jego władaniu. Mowa tutaj również o tych, do których użytkowania przysługuje prawo osobom trzecim. Jest to zasadne, ponieważ komornik zawiadamia te osoby o konieczności zajęcia. Działanie to powinno odbyć się podczas zajęcia, niemniej jednak przy nieobecności dłużnika może do niego dojść niezwłocznie po zajęciu.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments