Windykacja z fundacji – czy może do niej dojść?

Odzyskanie należności od funkcjonującej fundacji. Windykacja z fundacji – konieczność, czy zły nawyk? Jak windykować długi z upadłej fundacji? Bezpieczne sposoby regulowania należności jednostek indywidualnych, firm, stowarzyszeń oraz fundacji.

Działalność wszelkich fundacji zazwyczaj jest bardzo popieranym i wspieranym działaniem. Zaangażowanie wielu osób pomaga nie tylko innym osobom, ale i chociażby zwierzętom. Niestety i w ich przypadku dochodzi do powstawania przykrych zadłużeń. Okazuje się, że w przypadku fundacji również może dojść do konieczności podjęcia windykacji.

W przypadku spółek bezskuteczna egzekucja oznacza tyle, co windykowanie należnej kwoty od członków zarządu. Aby Ci mogli uniknąć wysokiej egzekucji, muszą w odpowiednim momencie ogłosić upadłość. Poparte działanie to musi być złożonym dokumentem. Warunkiem tutaj jest fakt, że upadłość ta powstała w wyniku niezależnych przyczyn od właścicieli. W przypadku fundacji, która jest osobą prawną, jak i jej majątku nie ma zależności względem majątku członka zarządu.

Pamiętać należy jednak, że tak jak spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, tak i stowarzyszeniem, czy fundacją zarządzają ludzie. Stąd może dojść do wielu nadużyć. Nikt nie jest nieomylny. Bardzo często dochodzi do podjęcia złej decyzji, kosztem czego jest na przykład konieczność zaciągnięcia kredytu bankowego. Wiadome wówczas jest, że należy go regularnie spłacać. Jeśli dojdzie do zaprzestania spłaty, dochodzi do działań windykacyjnych. Te z kolei kończą się egzekucją komorniczą oraz zajęciem poszczególnych części majątku w tym przypadku fundacji.

Mimo, że fundacje charakteryzują się bardzo szczytnym celem, to niestety podlegają takiemu samemu prawu finansowemu co wszystkie inne jednostki. Niezależnie od celu zaciągniętej kwoty, koniecznością jest terminowe uregulowanie spłat. Warto pamiętać, że instytucje finansowe bardzo często umożliwiają fundacjom skorzystanie ze wsparcia finansowego, które jest oparte na zdecydowanie korzystniejszych warunkach aniżeli standardowe kredyty. Dotyczy to zarówno oprocentowania, jak i terminu przeznaczonego na uregulowanie należności.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments