Windykacja zagraniczna – sposób na każdego dłużnika

Natychmiastowa windykacja zaległych należności. Odzyskanie środków pieniężnych należących do wierzyciela. Działania firm windykacyjnych w zakresie windykacji międzynarodowej. Bezpieczna firma bez dłużników. Jak nawiązać dobra współpracę z kontrahentem? Monitoring należności.

Proces windykacji nie dotyczy każdego. Spotkają się z nim wyłącznie osoby, które dopuściły się nieterminowego regulowania należności oraz wierzyciele, którzy nawiązali współpracę z takowymi klientami. Sprawa dodatkowo utrudnia się w sytuacji, w której kontrahent jest oddalony od miejsca zamieszkania wierzyciela. W dzisiejszych czasach jednak zdarza się, że zamieszkuje on poza granicami kraju. Pojawia się wówczas pytanie: Czy skoro wyjechał za granicę, to jest w ogóle możliwa windykacja?

Czy możliwa jest windykacja zagraniczna?

Warto znać swoje prawa, ale i możliwości, w przypadku kiedy nawiązuje się współpracę z innymi osobami. Przede wszystkim należy wiedzieć, że niezależnie od miejsca zamieszkania, czy miejsca pobytu zadłużonego, wierzyciel ma prawo do egzekwowania swoich należności. Niestety działania te są bardzo skomplikowane i wymagają specjalnego podejścia. Przez to sprawą zazwyczaj nie może się zająć sam wierzyciel. Do tego celu jednak powołane są firmy windykacyjne. Doskonale one wiedzą, że do każdej tego typu sprawy należy podejść indywidualnie oraz respektować przepisy prawa panującego w kraju, ale i za granicą.

Jak przebiega windykacja zagraniczna?

Windykacja zagraniczna w przypadku profesjonalnych firm zazwyczaj opiera się na współpracy z organami, które funkcjonują w obrębie zamieszkania dłużnika. Bardzo pomocne są wówczas działania przypominające prace detektywów, czy organów śledczych. Zdarza się, że dłużnicy uciekają poza granie kraju, gdyż chcą uniknąć spłaty zadłużenia. Co więcej, mogą tam skryć swój majątek, by nie doszło do działań komorniczych. Liczą tym samym na przedawnienie sprawy.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments