Z czym wiąże się windykacja regresu?

Co warto wiedzieć o windykacji regresu? Kiedy może odbyć się odzyskiwanie wypłaconych należności? Czy firma ubezpieczeniowa może domagać się zapłaty odsetek od ubezpieczonego? Jak radzić sobie z nieuczciwymi regresantami? Firma windykacyjna przeciw nieuczciwej wypłacie zobowiązań związanych z regresem ubezpieczenia.

Regresant zobowiązany jest do zwrotu odszkodowania, gdyż nie wykonanie tego tożsame jest z konsekwencjami, jakie przysługują przy zaprzestaniu spłaty zobowiązania pieniężnego. Co więcej, również w tym przypadku wierzyciel może dochodzić odsetek. Posiada również pełne prawo do skierowania sprawy do sądu, skutkiem czego konieczna jest egzekucja komornicza z majątku dłużnika. W takim przypadku ten ostatni ponosi dodatkowe koszta, które stworzyło postępowanie sądowe.

Z pozoru regulacja przedmiotowa ma mniejsze znaczenie, aniżeli regres ubezpieczeniowy. Dlaczego? Przede wszystkim jest to spowodowane tym, że występują różnego rodzaju trudności związane z udowodnieniem przesłanek, które mogłyby wpłynąć na zwrot odszkodowania już wypłaconego. Może jednak dojść do tego, chociażby, gdy dana osoba ubezpieczona nie przedłożyła okoliczności konkretnego zdarzenia. Zakład ubezpieczeń z powodzeniem wówczas może wystąpić o zwrot chociażby części kwoty wypłaconej, której tak naprawdę nie musiał wypłacać określonemu poszkodowanemu. Innymi słowy, gdyby osoba ubezpieczona spełniła wszelkie wymagania ustawowe, nie doszłoby do wypłacenia określonego świadczenia. Wówczas firma ubezpieczeniowa ma zdecydowanie większe straty, aniżeli powinna mieć.

Jako, że liczba oraz kwota regresów ubezpieczeniowych stanowią o pochodnej licznie wypłaconych szkód, warto wiedzieć jak jest wysoka. Otóż zdecydowanie przekracza 260 milionów złotych. Warto pamiętać o tym, że nad skutecznością windykacji regresu zdecydowany wpływ ma między innymi niezwłoczne rozpoczęcie postępowania. Mowa tutaj o podjęciu działań zaraz po wypłacie odszkodowania. Sprawa jest wówczas świeża i wszystko dzieje się w zdecydowanie szybszym tempie. Warto do tego celu zatrudnić sprawdzonych windykatorów, którzy dodatkowo przyspieszą ten proces. Panują oni również nad bezpieczeństwem wierzyciela, który odniósł z nie własnych przyczyn wysokie straty, których w myśl umów i ustaw powinien uniknąć.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments