Zabezpieczenie umowy wekslem

Jeśli mowa o różnego rodzaju zabezpieczeniach umów, nie sposób pominąć niedocenianych weksli. Tym bardziej jest to adekwatne, jeśli chodzi o obrót profesjonalny. Dzięki nim możliwe jest nie tylko pełne, ale i terminowe wykonanie zobowiązania przez danego kontrahenta.

Weksel to nic innego jak papier wartościowy. To właśnie z niego wynika bezwarunkowa zapłata o określonej kwocie pieniężnej na rzecz remitenta, czyli odbiorcy weksla. Drugą stroną jest trasant, będący wystawcą określonego weksla lub też trasat będący inną osobą, która została wskazana w dokumencie. Co więcej, weksel to skuteczne zabezpieczenie dotyczące prawidłowego wykonania warunków umowy. Innymi słowy to skuteczna ochrona przed nieuczciwościom kontrahentów.

Sam weksel, aby był prawidłowym zabezpieczeniem musi posiadać wiele szczegółów. Wśród nich wymienić należy między innymi:

  • nazwę,
  • oznakowanie terminu oraz miejsca płatności,
  • bezwarunkowe przyrzeczenie odnośnie zapłaty wskazanej kwoty gotówki,
  • nazwisko osoby względem której ma dojść do zapłaty,
  • data oraz miejsce wystawienia danego weksla,
  • własoręczny podpis wykonany przez wystawcę.

W tym momencie powstaje dylemat, czy zastosować weksel własny, czy trasowany. W przypadku tego pierwszego, to wystawca staje się głównym dłużnikiem względem odbiorcy weksla. Jest on wówczas zobowiązany do spłaty wskazanej kwoty odbiorcy. Odbywa się to w określonym miejscu oraz czasie. Z kolei w przypadku weksla trasowanego dłużnikiem staje się osoba, która przejęła weksel. Z kolei dłużnikiem ubocznym jest ten, który wystawił weksel. To właśnie on musi w przypadku niewypłacalności spłacić dług.

Występuje również weksel in blanco. Nazywany jest on niezupełnym. To czego nie posiada to zazwyczaj określona kwota pieniężna. Ponadto ważność weksla wymaga własnoręcznego podpisu. Można go uzupełnić wyłącznie w przypadku, kiedy umowa nie zostaje spełniona w określonym terminie.

Weksel, jak już zostało wspomniane jest dodatkowym zabezpieczeniem poprawnego wykonania umowy. Zabezpiecza nie tylko istniejące zobowiązania, ale również te przeszłe. Wówczas kontrahent może na różne sposoby dochodzić swoich praw. Aby jednak do tego doszło, koniecznością jest rzetelne sprawdzenie, czy weksel spełnia wszystkie wymagane warunki. Zbyt głęboka wiara w kontrahenta może być bardzo złudna i prowadzić do nie małych problemów.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments